Det här gör sjukgymnasten

En sjukgymnast kan mycket om kroppen
och hur du kan röra dig.
En sjukgymnast kan också mycket om funktionsnedsättningar.

Sjukgymnasten kan ge råd, stöd, behandling
och se till att du kan använda hjälpmedel på rätt sätt.

En sjukgymnast som arbetar på ett habiliterings-center
arbetar tillsammans med andra
som också kan mycket om funktionsnedsättningar,
till exempel arbetsterapeuter, psykologer och kuratorer.

Vad händer när du träffar sjukgymnasten?

Första gången du träffar din sjukgymnast
får du berätta
vad du vill ha stöd och hjälp med.
Du kan få ta med dig någon i din familj
eller en god man.

Sedan skriver sjukgymnasten och du en plan
där det står vilket stöd och vilka behandlingar du behöver.
Planen kallas vårdplan.

I planen står det också hur du vill att det ska vara
när behandlingen är klar.

Ibland kommer du till habiliterings-centret
för att få din behandling där.
Ibland får du ett träningsprogram
med övningar som du ska träna på hemma.
Då kan dina föräldrar eller personal
hjälpa till så att träningen blir bra för dig.

De här behandlingarna kan du få av en sjukgymnast:

Träna på att gå eller att använda rullstol
Träna för att få mindre ont
Träna på att bli mer rölig och mindre stel
Träna din kropp så att den blir starkare
Lära dig andas på ett bra sätt
Träna på att använda hjälpmedel
Träna  konditionen så att du orkar mer.

Sjukgymnasten kan också träffa din personal
och berätta för dem
vilket stöd och vilken träning du behöver.