Det här gör psykologen

En psykolog lyssnar på dig
och ni talar om vad du behöver hjälp med.

En psykolog som arbetar på ett habiliterings-center
arbetar tillsammans med andra
som också kan mycket om funktionsnedsättningar.
till exempel sjukgymnaster, arbetsterapeuter,
logopeder och kuratorer.

Vad händer när du träffar psykologen?

Du kan prata med en psykolog om allt som känns svårt
Men också om det som är bra.
En del vill prata om att de känner sig ledsna och rädda.
Andra vill prata om hur det är på jobbet eller i skolan.
En del har varit med om olyckor och vill prata om det.
Andra vill prata om sin funktionsnedsättning
och hur de ska leva ett bra liv.
Du får själv bestämma vad du vill prata om.

Ibland behöver man träffa en psykolog flera gånger
på bestämda tider
Då kan man ta upp allt som man tycker är viktigt

En psykolog har tystnadsplikt.
Det betyder att psykologen inte berättar för någon
vad ni har talat om.

En psykolog kan också prata med din familj
eller med den personal som arbetar med dig.