Det här gör logopeden

En logoped hjälper dig som har svårt att tala
så att andra kan förstå dig.
Logopeden arbetar med talat språk,
med bilder och med tecken.
Logopeden kan också hjälpa dig
som har svårt att äta eller svälja.

En logoped på ett habiliterings-center
arbetar tillsammans med andra
som också kan mycket om funktionsnedsättning.
De är till exempel sjukgymnaster, arbets-terapeuter,
psykologer och kuratorer.

Vad händer när du träffar logopeden?

När du kommer till habiliterings-centret
och träffar en logoped
pratar ni först om vad du behöver hjälp med.
Du kanske behöver träna ditt språk,
ditt tal eller din röst.

Om du behöver fortsätta att träna hemma
gör logopeden ett träningsprogram
där det står hur du ska träna.

Om du inte kan tala alls
hjälper logopeden dig att hitta ett annat sätt
att tala med andra på.
Du kan använda tecken, bilder
eller tekniska hjälpmedel
som en dator till exempel.

Logopeden kan också komma hem till dig,
till ditt arbete eller din skola
och berätta för personalen
vilket stöd du behöver.