Det här gör kuratorn

En kurator vet hur det kan vara
att leva i vårt samhälle med funktionsnedsättning.
Kuratorn kan berätta för dig vilket stöd
du kan få av samhället.
Kuratorn kan också ge dig stöd
om du behöver prata om dina problem.

En kurator kan också ge stöd till din familj.

En kurator på ett habiliterings-center
arbetar tillsammans med andra
som också kan mycket om funktionsnedsättning.
De är till exempel sjukgymnaster, arbetsterapeuter,
psykologer och logopeder.

En kurator samarbetar också med kommunen,
landstinget och andra myndigheter.

Vad händer när du träffar kuratorn?

När du träffar kuratorn pratar ni om
vad du behöver hjälp med.
Du kanske behöver prata om
vad som är svårt för dig.
Du kanske behöver hjälp med
att klara av det du ska göra på dagarna.

En kurator kan ge dig stöd 
när du söker bostad eller arbete.

Ofta träffar man en kurator flera gånger
på bestämda tider.
Ibland träffar du kuratorn bara en enda gång
när det är något särskilt du behöver hjälp med.

Kuratorn kan hjälpa dig
med att prata med andra myndigheter,
till exempel din LSS-handläggare,
försäkringskassan eller sjukvården.

En kurator vet vilket stöd du har rätt att få i skolan,
på arbetet eller i ditt boende.

En kurator kan också prata med din familj
om den behöver stöd.