Vi som jobbar inom habiliteringen

Vi som jobbar inom habiliteringen

På habiliterings-centren
arbetar flera olika personer.
De har olika utbildningar
och är bra på olika saker.

Arbetsterapeuter kan mycket
om hjälpmedel.
Kuratorer vet vilket stöd
du kan få av samhället.
Logopeder kan hjälpa dig
som har svårt att tala.
Psykologer kan ge dig stöd
om livet känns svårt.
Sjukgymnaster vet mycket om
hur kroppen fungerar.

Alla som arbetar på habiliterings-center
vet mycket om funktionsnedsättningar.