Taltjänst

Taltjänst är en service för dig som
har en tal-, röst eller språkskada.

Vi finns med som stöd för dig
i olika situationer.
Vi lär oss hur du kommunicerar
och vilket stöd du vill ha.

Vi har tystnadsplikt. 
Det betyder att vi inte får berätta för någon
om vad du får hjälp med.

Det är gratis att använda vår taltjänst.
Ring och prata med vår samordnare
så får du veta mer.

Detta hjälper vi dig med 

Vi hjälper dig att:

- repetera eller förtydliga det du säger
- förbereda möten med dig
- under möten skriva ner vad som sägs
- ringa telefonsamtal med dig
- fylla i blanketter
- läsa eller ta del av post och skrivelser

Taltjänst kan också följa med dig 
när du till exempel ska
besöka en läkare på vårdcentralen. 

Så här bokar du en tolk

Skriva brev:

Taltjänst Stockholm
Rosenlund
Box 17056
104 62 Stockholm

Ringa:

08 123 351 20

Skicka e-post:

taltjanst@sll.se

Besöka oss:

Tideliusgatan 12, plan 7