Intellektuell funktionsnedsättning

Den som har en intellektuell funktionsnedsättning
lär sig långsammare än andra 
och behöver hjälp för att klara sin vardag. 

Intellektuell funktionsnedsättning 
beror på att hjärnan arbetar 
på ett annorlunda sätt.
Det gör att man behöver mer tid 
för att förstå och lära sig saker. 

En intellektuell funktionsnedsättning
har man hela livet.

Många tycker att intellektuell funktionsnedsättning 
är krångligt att säga. 
Då kan man förkorta det och säga IF i stället.

Alla är olika

En del som har IF
har stora svårigheter 
medan andra har små.

Alla som har IF är olika, 
precis som alla utan IF.
Olika personer är bra på olika saker
och därför behövs olika stöd.

En person som har IF kan ha 
andra funktionsnedsättningar också,
till exempel rörelsenedsättning, autism, 
adhd, synskada eller hörselskada.

Känna sig bra

De flesta med IF har något 
som de känner sig extra bra på.
Det kan vara att rita, cykla,
sjunga, ta hand om djur, spela 
eller något helt annat.

Hur får man reda på att man har IF?

För att få reda på om man har IF
behöver man göra en utredning.
En läkare och psykolog tar reda på 
vad som fungerar och inte fungerar,
till exempel i skolan, på fritiden 
och i hemmet. 

Varför har man IF? 

Det finns många olika orsaker till IF.
De flesta har sin IF redan innan de föds, 
andra får den precis när de föds.
Om ett barn är med om en olycka 
eller en allvarlig sjukdom kan barnet få IF.
Det går inte alltid att veta 
varför en person har IF.

Barn med IF

Barn med IF utvecklas som andra barn,
fast långsammare.
De har samma känslor som andra barn
och behöver samma saker,
fast de kan ha svårt 
att tala om vad de behöver.
Därför behöver barn med IF mer stöd
från vuxna än andra barn.

Ungdomar och vuxna med IF

Den som har IF har ofta svårt 
att lära sig räkna, läsa och skriva.
Att få kompisar och lära sig klockan
kan också vara svårt.
Man kan behöva stöd med 
att planera och förstå 
hur man ska göra något, 
särskilt om det är något nytt.

De flesta med IF 
behöver stöd hela livet.
Många bor i en gruppbostad
och arbetar på en daglig verksamhet.
Andra bor själva och har boendestöd.

Hur vanligt är IF?

Det finns ungefär 100 000 personer 
i Sverige som har IF.
Det är lika många som bor
i till exempel Örebro.

Andra ord för intellektuell funktionsnedsättning

Det finns andra ord för IF,
till exempel utvecklingsstörning 
och kognitiv funktionsnedsättning.

Inom Habilitering & Hälsa använder vi
ordet intellektuell funktiosnedsättning. 

Begåvningshandikapp och ​förståndshandikapp
är gamla ord som inte längre används.