Hjärnskadecenter för ungdomar och vuxna

Hjärnskadecenter för ungdomar och vuxna
ger stöd till personer som är mellan 18 och 64 år
och som har fått sin hjärnskada efter att de har fyllt 13 år.

Hjärnskadecenter ger också stöd till din familj
och dina vänner.

Vi vänder oss till personer som bor i Stockholms län.

Vi arbetar på Hjärnskadecenter

På Hjärnskadecenter arbetar arbetsterapeut,
kurator, logoped, psykolog, sjukgymnast,
specialpedagog, en chef och en administratör.

Vi kan alla mycket om hjärnskador
och ger råd, stöd och behandling.

Det här gör vi:

Vi på Hjärnskadecenter vill
att du som har fått en hjärnskada
​ska leva ett bra liv.
Vi ger dig stöd så att du får en bättre
och enklare tillvaro.

När du söker stöd hos oss
börjar vi alltid med att fråga dig om
vad du önskar och vad du behöver.
Någon i din familj eller en god man
kan vara med om du vill.

Vi pratar om vilket stöd du behöver,
hur mycket stöd du behöver
och hur du vill att dina dagar ska fungera
efter du har fått stöd av oss.

Vi bestämmer sedan tillsammans
vad som är viktigast att börja med.
Vi kan stödja dig med din hälsa
och hur du klarar av vardagen.

Vi kan berätta för dig om hjärnskador
och hur det är att leva med det.
Vi kan också tala om för dig
vilket stöd du har rätt till av samhället.

Hjärnskadecenter samarbetar med andra

Vi samarbetar med andra
som kan mycket om hjärnskador.
De kan vara rehab-kliniker, kommuner,
försäkringskassan och arbetsförmedlingens rehab.
Vi samarbetar också med personal på dagliga verksamheter
och gruppbostäder
och med personliga assistenter.
Vi samarbetar också med vårdcentraler,
sjukhem och servicehus.
Vi har kontakter med organisationer
och patientföreningar som arbetar med hjärnskador.

Vi har tystnadsplikt

Vi får inte berätta för någon annan
om dig och dina skador och det stöd du får av oss.

Du besöker oss här:

Olivecronas väg 5
113 61 Stockholm
Sabbatsbergs sjukhus, Punkt B, 4 tr 

Du skickar brev hit:

Hjärnskadecenter
Olivecronas väg 5
113 61 Stockholm

Du ringer oss på telefonnummer:

08 123 35 101

Du mejlar oss på:

hjarnskadecenter@sll.se