Habiliterings-center

I Stockholms län finns flera habiliterings-center
för ungdomar och vuxna
med olika funktionsnedsättningar.

Det här är några exempel på funktionsnedsättningar
som habiliterings-centren kan mycket om:

- intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
- rörelsenedsättning
- autism
- Aspergers syndrom
- hjärnskador som någon fått efter en olycka eller sjukdom
- hörselskada
- dövblindhet

På habiliterings-centren arbetar sjukgymnaster,
arbetsterapeuter, logopeder, kuratorer och psykologer.
På några habiliterings-center arbetar även specialpedagoger.

När du kommer till oss
undersöker vi tillsammans vad du behöver
för att du ska må bättre
och kunna leva ett självständigt liv.

Sedan föreslår vi vilket stöd
eller vilken behandling du kan få
och skriver en plan för dina behandlingar.
Planen kallas för vård-plan.

Behandlingarna och stödet kan du få
på habiliterings-centret,
hemma eller på arbetet.

Bra att veta

Alla som jobbar på habiliterings-centren
har tystnadsplikt.
Det betyder att vi inte får berätta för någon
om vårt arbete eller vilken behandling
du får hos oss.
Du ska känna dig trygg och säker hos oss.

Alla som jobbar på habiliterings-center
skriver journal.
I journalen står det
om din funktionsnedsättning 
och vilket stöd du får.
Du får läsa din journal,
men ingen annan får läsa din journal.

Det kostar ingenting att få stöd av habiliterings-centren.

Om du vill ha stöd av ett habiliterings-center
ska du skriva din ansökan
på en särskild blankett.

Du kan få hjälp av din gode man
eller av oss som jobbar på habiliterings-centret
när du ska skriva din ansökan.