Habilitasyon & Sağlık (Om Habilitering & Hälsa)

Habilitasyon & Sağlık, sürekli fonksiyon kaybı olan çocuk ve yetişkinlere danışma, destek ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu bozukluklar örneğin zihinsel fonksiyon bozukluğu, otizmspektrum tanısı, engellilik, sağır-körlük ve oluşmuş beyin hasarları olabilir. Çocuk veya yetişkinin yakın çevresindeki yakınlarına da danışma ve destek hizmeti vermekteyiz. Habilitasyon & Sağlık ayrıca fonksiyon bozuklukları hakkında bilgilendirme görevini de üstlenmiş bulunmaktadır.

Niçin habilitasyon?

Habilitasyon destekleri, fonksiyon bozukluğunun yol açabileceği sorunları engellemeli ve azaltmalıdır. Amaç, kişinin toplum içinde bağımsız bir yaşam sürebilmesi ve katılımcı olabilmesi yönünde mümkün olduğunca iyi koşullar yaratmaktır.

Ne tür destekler?

Habilitasyonda, örneğin kişi motorik yeteneği ile dil ve iletişimsel becerilerinin geliştirilmesinde destek alabilir. Kişi burada yardımcı gereçler prova edebilir ve tedavi vericisiyle birlikte evi ve günlük yaşamındaki zorlukları ortadan kaldıracak yol ve yöntemler bulabilir. Ayrıca, toplumun sunduğu diğer destek ve hizmetler konusunda da danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Habilitasyon destekleri hasta ve yakınları için ücretsizdir. 

Hastanın ihtiyacı odak noktasıdır

Hangi desteklerin verileceğinin hareket noktası, hastanın ihtiyacı ile profesyonel bir durum değerlendirmesidir. Bu destekler bireysel veya grup ve kurslara katılma şeklinde olabilir. Habilitasyonda önemli bir temel unsur, verilecek desteklerin planlanmasında hastanın kendisinin de katılımcı olmasıdır. Birçok desteğin sağlanabilmesinin bir koşulu da hasta yakınları ve diğer sağlık bakım hizmeti verenlerle iyi bir işbirliği yürütülmesidir.

Bilimsel bazlı uygulama

Habilitasyon destekleri bilimsel bazlı uygulamalara dayanmalıdır. Bu, test edilmiş deneyimler, araştırma sonuçları, hastanın kendi deneyimleri ve nelerin uygulamalı olarak mümkün olduğu gibi husuların hep birlikte değerlendirilmesi anlamına gelmektedir.

Muayenehaneler ve meslekler

Habilitasyon & Sağlık’ın tüm Stockholm ili dahilinde 30 küsur muayenehane – habilitasyon merkezi ve uzman muayenehaneleri bulunmaktadır. Buralarda hastalara hizmet veren çalışma terapisyenleri, logopedler, psikologlar, fizyoterapistler, sosyonomlar ve uzman pedagoglar çalışmaktadır. Her yıl 18 binden fazla hasta kabul etmekteyiz. Habilitasyon & Sağlık Stockholm İl Genel Meclisi’ne dahil bir birimdir.

İrtibat Fonksiyon bozukluğu

Soru yanıtlama hizmetimiz, habilitasyon, muayenehanelerimiz ve fonksiyon bozukluğu olanlara toplumun sunduğu desteklerle ilgili sorularınıza cevap verir.

08-123 350 10, bayram olmayan hafta içi günleri saat 08.30–16.30 arasında.

> Download file