Kuntoutus ja terveys (Om Habilitering & Hälsa)

Kuntoutus ja terveys tarjoaa neuvoja, tukea ja hoitoa lapsille ja aikuisille, joilla on pitkäaikainen vamma. Kyseessä voi olla esimerkiksi älyllinen vamma, autismin kirjoon kuuluva diagnoosi, liikuntavamma, kuurosokeus tai saatu aivovaurio. Neuvomme ja tuemme myös lapsen ja aikuisen läheisiä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvaa henkilökuntaa. Kuntoutus ja terveys -yksikön tehtävänä on myös lisätä tietoa vammaisuudesta.

Miksi kuntoutusta?

Kuntoutuksen tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää vamman aiheuttamia vaikeuksia. Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät edellytykset itsenäiseen elämään ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Millaista kuntoutusta?

Kuntoutuksessa saa esimerkiksi tukea motoristen taitojen sekä kielellisten ja viestinnällisten valmiuksien kehittämiseen. Kuntoutuksessa voi kokeilla apuvälineitä ja selvittää yhdessä työntekijän kanssa, mikä on paras tapa huolehtia kodista ja pärjätä arjessa. Annamme myös yhteiskunnan muihin tukimuotoihin ja palveluihin liittyvää neuvontaa. Kuntoutuspalvelut ovat maksuttomia potilaille ja heidän omaisilleen.

Lähtökohtana potilaan tarpeet

Potilaan saamat palvelut määräytyvät potilaan tarpeiden ja ammattilaisen tekemän arvion perusteella. Palvelut voivat olla yksilöllisiä, tai ne voidaan toteuttaa ryhmässä tai kurssimuotoisena. Tärkeä lähtökohta on, että potilas osallistuu aktiivisesti kuntoutuksensa suunnitteluun. Monien palveluiden edellytyksenä on, että meillä on sujuva yhteistyö potilaan läheisten sekä muiden hoidon ja huolenpidon tarjoajien kanssa.

Näyttöön perustuvaa toimintaa

Kuntoutuspalvelut pohjautuvat näyttöön perustuvaan toimintaan. Se tarkoittaa sitä, että sovitetaan yhteen aiempia kokemuksia, tutkimustuloksia, potilaan omia kokemuksia ja sitä, mikä on käytännössä mahdollista toteuttaa.

Vastaanotot ja työntekijät

Kuntoutus ja terveys -yksiköllä on reilu 30 vastaanottoa – kuntoutuskeskuksia ja erikoisvastaanottoja – jotka sijaitsevat eri puolilla Tukholman lääniä. Niissä työskentelee työterapeutteja, logopedeja, psykologeja, fysioterapeutteja, sosionomeja ja erikoispedagogeja. Otamme vuosittain vastaan reilu 18 000 potilasta.

Kuntoutus ja terveys on osa Tukholman läänin maakäräjiä.

Yhteystiedot

Kysymyspalvelumme vastaa kysymyksiin, jotka liittyvät kuntoutukseen, vastaanottoihimme ja yhteiskunnan tukeen vammaisille.

08-123 350 10, arkisin 8.30–16.30

> Download file