Slingan

Slingan- att lära sig köra slingstyrd Akkaplatta. Ett hjälpmedel för självständig förflyttning och kommunikation.

slingstyrd Akkaplatta

Slingan vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med omfattande rörelsenedsättning och kognitiva svårigheter.

På Slingan kan man få prova på eller träna att köra slingstyrd Akkaplatta. Akkaplattan är en eldriven platta på hjul, på vilken den egna manuella rullstolen placeras. Akkaplattan aktiveras med hjälp av en individuellt utprovad kontakt eller joystick och man kan på så vis själv bestämma när man vill starta, köra eller stanna.

Våra sinnesstimulerande miljöer är inredda för att ge en omväxlande och spännande förflyttning. Att själv kunna styra över sin förflyttning ger ökad möjlighet till att påverka, visa vad man vill och samspela med sin omgivning.

På Slingan kan man träna regelbundet under en längre eller kortare period. En del kommer till Slingan med syftet att prova ut ett styrsätt. Akkaplatta går att förskriva som ett individuellt hjälpmedel.

Anmälan till slingan

För anmälan, kontakta oss på telefon 08-123 351 31.

Vem som helst kan anmäla en person för att prova på Slingkörning, ingen remiss behövs.

Vi kontaktar personens förskrivare, oftast en arbetsterapeut som sedan blir ansvarig vid en eventuell förskrivning av Akkaplatta.

Vi ger även konsultationer kring slingstyrd Akkaplatta och slingutbildning för förskrivare, personal runt brukaren, samt till anhöriga.

I mån av plats finns det möjlighet att "upplevelseköra" i våra miljöer, kanske som ett alternativ till att besöka ett sinnesrum på Lagunen. Då ska personen ha ett fungerande styrsätt och medföljaren ska kunna hantera Akkaplattan.

Mer information om Akkaplattan