Kompletterande aktiviteter på Lagunen

Massage: Vi erbjuder taktil stimulering/massage. Den taktila massagen aktiverar huden, stärker kroppsuppfattningen och ger möjlighet till avslappning och kommunikation.

Hoppolek: Ett aktivitetshjälpmedel som möjliggör hopp, snurr eller vibrationer som personen kan styra själv.

Ögonstyrning: Med hjälp av en ögonstyrningsdator kan personer med stora rörelsenedsättningar få möjlighet att prova ögonstyrda spel.

Tiro: En specialanpassad elrullstol som ger möjlighet till egen rörelseupplevelse.