Lagunens sinnesrum

Lagunen har sju rum för sinnesstimulering. Vita rummet, musikrummet, rörelserummet, båtrummet, naturrummet, mörka rummet samt massagerummet.

Rummen är utformade för att kunna ge olika sorters sinnesstimulans. Här kan man på olika sätt få uppleva rörelse, titta, lyssna och känna. Sinnesrummen ska erbjuda både aktivitet och vila, allt utifrån patientens behov. Genom att förstärka eller dämpa stimuli kan man ge en anpassad sinnesstimulering.

Rummens utformning ska väcka nyfikenhet, ge trygghet, erbjuda val och ge möjlighet att kunna vara aktiv eller slappna av. Detta skapar goda möjligheter för samspel mellan patient och medföljare. En plats där patienten är i fokus och där hen kan bli sedd och bekräftad.

För att ge bästa förutsättningar för samspel och delaktighet visar vi på förenklade kognitiva och kommunikativa stöd som kan användas i rummen, såsom bildstöd, taktila symboler eller taktila tecken.

Lagunen korridor