Kontakt och ansökan

Lagunens målgrupp är personer från 13 år med;

  • måttlig till svår intellektuell funktionsnedsättning, ofta i kombination med rörelsenedsättning.
  • förvärvad hjärnskada med måttliga till stora kognitiva svårigheter, ofta i kombination med rörelsenedsättning.

Ansökan görs via telefon 08-123 351 31. Det krävs ingen remiss för att ansöka till Lagunen. Vid telefonsamtalet tar vi emot personuppgifter, information om personen och orsaken till att ni vill komma till Lagunen.

När vi fått er intresseanmälan görs en bedömning om personen tillhör vår målgrupp och därmed kan erbjudas plats på Lagunen. Då man startar upp en behandlingsperiod på Lagunen gör vi tillsammans en vårdplan inför året där vi formulerar en målsättning med besöken. Denna vårdplan följs upp årligen.

Medföljarutbildning: När personen erbjudits plats på Lagunen tar vi kontakt för att boka in medföljarutbildning för medföljande personal. Det är obligatoriskt med medföljarutbildning för att få följa med till Lagunen. Denna består av en teoretisk del samt att du praktiskt får prova våra rum. Utbildningen tar 2 timmar, hålls i grupp och är kostnadsfri. 

Varje besökare har begränsat antal personer som kan gå medföljarutbildning på Lagunen. Vid behov av nya medföljarutbildningstillfällen kontaktar du oss.

Telefon 08-123 351 31
Telefontid Måndag-fredag kl 8.15–9.15, måndag 15–16, torsdag 15–16
E-post lagunen.slso@sll.se
Besöksadress Lagunen
Sabbatsbergs sjukhus
Olivecronas väg 5, 4 tr, Stockholm
Postadress

Lagunen
Olivecronas väg 5
113 61 Stockholm

Synpunkter och klagomål

Som patient på Habilitering & Hälsas mottagningar ska du få en god vård och ett gott bemötande. Om du har varit med om något du inte är nöjd med, vill vi gärna veta det.
> Så här kan du lämna synpunkter eller klagomål