Vi som arbetar här

Tanja Medenica
Enhetschef
Tel: 08-123 350 93

Maj Åkerström
Administratör
Tel: 08-123 351 23

Birgitta Råstander
Pedagog
Tel: 08-123 351 31

Eva Peters
Pedagog 
Tel: 08-123 351 31

Farrah Silván
Vik. leg. arbetsterapeut 
Tel: 08-123 351 31

Ann-Sofie Friman
Leg. arbetsterapeut
Tel: 08-123 351 31

Ina Gilbertsson
Föräldraledig
Leg. arbetsterapeut