Center för sinnesstimulering - Lagunen

Välkommen till Lagunen!

Lagunen vänder sig till personer fr o m 13 år med grav intellektuell funktionsnedsättning, ofta i kombination med måttlig till grav rörelsenedsättning.
På Lagunen finns åtta upplevelserum, verksamheten "Slingan" samt Lagunens café där man kan fika och träffa andra besökare.

Till Lagunen kan man komma om man har behov av en anpassad sinnesstimulering. Det anpassade rummet tillsammans med ett speciellt förhållningssätt ger förutsättningarna för kommunikation och samspel. Varje sinnesrum har sitt tema och ska erbjuda både aktivitet och avslappning. 

Lagunen har ny adress

Våra nya adress är Olivecronas väg 5, 4 tr., hiss B

08-123 351 31

Alla vardagar kl. 8:15-9:15, samt kl. 15.00-16.00 på måndagar och torsdagar.
(i mån av tid svarar vi under hela dagen.)

Våra öppettider: måndag, onsdag och fredag kl 9.00-16.00 torsdagar 9.00-17.00.

Personalen som är med ska ha gått medföljarutbildningen.

Olivecronas väg 5, 4 tr., hiss B
113 61 Stockholm
Sabbatsbergs sjukhus
Vägbeskrivning
Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, 113 61 Stockholm