Center för sinnesstimulering - Korallen

Välkommen till Korallen!

Korallens målgrupp är barn upp till 12 år med:

  • måttlig till svår intellektuell funktionsnedsättning, ofta i kombination med rörelsenedsättning.
  • förvärvad hjärnskada med måttliga till stora kognitiva svårheter, ofta i kombination med rörelsenedsättning.

Till Korallen kan man komma om man har behov av en anpassad sinnesstimulering. Här finns fyra sinnesrum med olika tema som kan erbjuda både aktivitet och avslappning. Sinnesrummen tillsammans med ett speciellt förhållningssätt ger förutsättningarna för kommunikation och samspel.

På Center för sinnesstimulering finns också Slingan där man kan lära sig att köra slingstyrd Akkaplatta.

08-123 351 30

Måndag - fredag 8:15-9:15
(i mån av tid svarar vi under hela dagen)

Våra öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag 9-16
Tisdag 9-12
Fredag 9-15

Olivecronas väg 5, plan 4, hiss B
113 61 Stockholm
Sabbatsbergs sjukhus
Vägbeskrivning
Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, 113 61 Stockholm