Syskongrupp med inriktning IF och RN i Sollentuna

Syskongrupp för syskon till barn med intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning

Vi vet av erfarenhet att det ibland kan vara svårt att ha ett syskon med funktionsnedsättning. Då kan det vara skönt att träffa andra barn i liknande situation.

I syskongruppen få man chans att dela erfarenheter, lära sig mer om hur funktionsnedsättningar kan ta sig uttryck och habiliteringen samt får möjlighet att uttrycka tankar och känslor. Samtal utifrån teman varvas med aktiviteter och lekar. Vi inleder med att äta mellanmål.

Har ni syskon i ålder 8-12 år i familjen som är intresserade av att delta i syskongrupp så är ni välkomna att anmäla intresse. Vi träffas fem onsdagseftermiddagar under oktober och november, 17/10, 24/10, 7/11, 14/11 och 21/11. Varje tillfälle är från kl 14:30-16.00.

Plats: Habiliteringscenter Sollentuna barn, Turebergsvägen 1 A​

Gruppledare: Amanda Johansson, Claudia Holmström och Elin Aplemark.

Vid frågor kring syskongruppen kan ni ringa någon av gruppledarna; kurator Amanda Johansson 08-123 358 65, PTP-psykolog Claudia Holmström 08-123 358 78 eller psykolog Elin Aplemark 08-123 358 79.

Intresseanmälan görs senast 28 september till Habiliteringscenter Sollentuna barn, via webbformulär, e-post hcsollentunabarn.slso@sll.se eller telefon 08-123 359 00.

Det är viktigt att du anger detta när du gör intresseanmälan:

  • Initialer och födelseår på barnet som är inskrivet på Habiliteringen
  • Initialer och födelseår på syskonet
  • Kontaktuppgifter med adress och telefonnummer till föräldrar

Det är ett begränsat antal barn som kan erbjudas plats. Ni får besked via brev om ert barn fått en plats.