Hållbar anhörig – en samtalsgrupp för föräldrar till ungdomar med funktionsnedsättning

Gruppen är inställd tills vidare på grund av den mycket höga risken av spridning av coronavirus (covid-19). Du som deltar i gruppen kommer att få information om vad som gäller för dig.

Föräldrar till ungdomar 12-17 år med funktionsnedsättning

Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning ställer ofta stora krav. I den här samtalsgruppen är fokus på hur du som förälder kan hitta strategier för att få kraft att orka. Vi utgår från olika teman: förhållningssätt i vardagen, acceptans eller motstånd, egna behov som förälder och familjelivet.