Föreläsningsserie om ASD/diagnos inom autismspektrumet

För dig som är närstående till en vuxen person med ASD/diagnos inom autismspektrumet utan en samtidig intellektuell funktionsnedsättning

Vi ger tre föreläsningar om ASD/diagnos inom autismspektrumet. Detta är ämnen som vi tar upp:

  • Diagnos inom autismspektrumet- vad innebär det? Olika förklaringsmodeller till hur det kan fungera i vardagen.
  • Bemötande och förhållningssätt - hur viktigt det är med ett bra och tydligt bemötande för en bättre ömsesidig förståelse.
  • Struktur i vardagen - vad innebär det att ha en god struktur och vilken betydelse har rutiner och vanor? 

Det är bra om du kan komma vid alla tre tillfällena eftersom de delvis hänger ihop. Det är dock inget krav.

Föredragshållare är socionomerna Eva Sturesson och Sunna-Li Lindgren och arbetsterapeuterna Karin Hallsten och Lena Walleborn