AKK – en introduktion för yrkesverksamma

För personliga assistenter samt personal på gruppboenden och dagliga verksamheter som i sitt arbete möter vuxna personer med kommunikativa svårigheter.

En föreläsning riktad till dig som i ditt arbete möter vuxna personer med kommunikativa svårigheter som är i behov av ett alternativ eller ett komplement till sin kommunikation (AKK). Det kan till exempel vara tecken, bilder eller talande hjälpmedel. Under föreläsningen kommer vi att prata om vad AKK och kommunikation är samt visa på hur du som personal kan stödja och bemöta.

För att gå kurser, behöver du ha ett godkännande från någon av dem du arbetar med eller god man.