Välkommen till Internethabiliteringen

Vi byter namn

Från 2 januari 2019 bildar vi tillsammans med tre andra enheter inom Habilitering & Hälsa Habiliteringens resurscenter. Du kan läsa mer om vår nya verksamhet här:
> habilitering.se/resurscenter

Olivecronas väg 7
113 61 Stockholm
Vägbeskrivning

Webbkursen Scope

scope logo

Vi välkomnar nya deltagare!

Vill du lära dig mer om din diagnos och samtidigt göra en viktig insats för forskningen? Vi tar nu emot anmälningar till webbkursen Scope. Kursen utvärderas i ett forskningsprojekt.

De personer som anmält intresse att delta i forskningsprojektet och gå kursen kommer att fördelas till tre spår.

- De som går kursen direkt

- De som väntar till efterföljande kursomgång

- De som väntar till efterföljande kursomgång och under tiden ägnar sig åt självstudier

Alla deltagare är dock aktiva i forskningsprojektet från början. Om du ska gå kursen senare kommer du därför att få fylla i formulär redan kort efter din anmälan och sedan tre gånger till under terminen. Samma formulär återkommer igen när du börjar kursen.

Vår kurs är unik i sitt slag. Det är den första webbkursen i Sverige för unga med ASD. Det finns ytterst lite forskning på kurser av det här slaget. Genom din insats i vår studie bidrar du därför på ett mycket viktigt sätt till forskningen.

Obs! Vi välkomnar även deltagare utanför Stockholms län. 

> Läs mer om kursen

> Anmäl dig här