Vi som arbetar här på Mörby vuxna

Enhetschef​

Enhetschefen ansvarar för Habiliteringscentret och beslutar om du kan få råd och stöd hos oss.

Mohsen Latifi tel:08-123 358 33

Administratörer

Administratören svarar i telefon och tar emot dig när du besöker oss.

Caroline Krepper, tel: 08-123 358 50
Pia Olsson Åslund, tel: 08-123 358 50

Psykologer

Psykologen kan prata med dig om vad din funktionsnedsättning innebär och hur det påverkar dig i din vardag. Vi kan ha stödjande och rådgivande samtal med dig eller dina anhöriga. Personal i boendet och på daglig verksamhet kan få råd av oss om hur de kan förstå dina behov och ge dig ett bra stöd. Vid behov gör vi även vissa utredningar och bedömningar.

Hanna Willixtel: 08-123 358 19
Sofia Palmtel: 08-123 358 36
Sanna Englund, tel: 08-123 358 37
Desirée Hellman, tel: 08-123 358 14
Karolina Mroz, tel: 08-123 358 39
Karin Ring,tel: 08-123 358 30

 

Kuratorer

Kuratorn kan ge råd om vad man kan få för hjälp i samhället. Här får du möjlighet att samtala exempelvis kring frågor som rör bostad, ekonomi, arbete, relationer och sexualitet. Vi kan ha stödjande och rådgivande samtal med dig eller dina anhöriga.

Monika Germgårdtel: 08-123 358 34
​Hannah Östtel: 08-123 358 28
Anneli Blomqvist, tel: 08-123 358
32

Arbetsterapeuter

Arbetsterapeuten kan ge råd och stöd som underlättar för dig att klara av vardagsaktiviteter. Vi kan hjälpa dig med bland annat anpassningar, hjälpmedel och kognitivt stöd.

Ulrika Sundström, tel: 08-123 358 22
Ann-Christin Mäkinen, tel: 08-123 358 17
Maria Källman, tel: 08-123 358 23
 Sjukgymnaster/fysioterapeuter

Sjukgymnasten kan ge råd och stöd med träning, fysisk aktivitet, hjälpmedel och smärtlindring.

Carina Eriksdotter, tel: 08-123 358 27
Victor Nilsson, tel: 08- 123 358 25
Carl Windahl, tel: 08.123 358 31

Logoped

Logopeden kan ge råd och stöd, till dig eller personer i din närhet, om du har svårt att äta och dricka. Du kan också få hjälp att underlätta din kommunikation och vid behov få bildstöd eller andra hjälpmedel.

Maud Lingardtel: 08-123 358 18
 

Specialpedagog

Specialpedagogen kan ge råd och stöd i att lära dig använda olika strategier för att bli mer aktiv och självständig i olika vardagssituationer. Personal och anhöriga kan få stöd i att använda ett pedagogiskt förhållningssätt i boende och på daglig verksamhet.

Anne Luototel: 08-123 358 38

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill di kontakta din behandlare elektroniskt, ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.