Grupper och aktiviteter

Vi har olika gruppaktiviteter. Vissa grupper har vi varje termin, andra varierar. Du kan själv anmäla dig till en grupp. Bedömning av behov görs därefter på habiliteringscentret.

Anmäl dig till grupp via hcmorbyvuxna.slso@sll.se eller ring vår växel, tel: 08-123 358 50

Grupperna startar om tillräckligt många är anmälda.Vill du delta i en kurs för vuxna med autismspektrumdiagnos och deras närstående?

Vid Habiliteringscenter Mörby vuxna pågår ett forskningsprojekt där vi vill utvärdera en kurs om
ASD för vuxna med autismspektrumdiagnos (ASD) och deras närstående. Kursen heter Prisma och hålls i gruppformat med ca 10-30 deltagare och leds av erfarna kursledare och föreläsare.  

> Prisma - introduktionskurs för vuxna med autismspektrumdiagnos och deras närstående

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter  har föreläsningsserier, både för dig med Aspergerdiagnos och för anhöriga.

> Habiliteringens kurs- och kunskapscenter