Team IF (Intellektuell funktionsnedsättning)

Arbetsterapeut

Anna Lind
08-123 354 19
 

Elisabeth Todaro
08-123 354 39

Kurator

Sofia Lindholm
08-123 354 33  
 

Logoped

Anna Molin
08-123 354 35

Emma Söderbäck 
08-123 354 34
 

Psykolog

Natalie Boukari
08-123 354 27

Assrar Sinai
08-123 354 13
 

Sjukgymnast

Anna-Karin Kullgren
08-123 354 17

Jessica Roos Skattman 
08-123 352 88

Åsa Törnell
08-123 354 21
 

Specialpedagog

Kerstin Nyman
08-123 354 29