Om oss på Brommaplan barn

Habiliteringscenter Brommaplan barn tillhör Habilitering & Hälsa, som är en del av Region Stockholms. Vi ger råd, stöd och behandling till barn 0–17 år med en varaktig funktionsnedsättning. Vi ger även råd och stöd till anhöriga och nätverk, så som personal i förskola och skola. Det kostar inget att få insatser från oss.

Vi tar emot barn med till exempel intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och diagnos inom autismspektrumet. För barn med autismspektrumdiagnos gäller särskilda åldrar.

> Mottagande av barn med diagnos inom autismspektrumet (länk till annan del av webbplatsen)

Barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada tas emot på Hjärnskadecenter eller hos oss.

> Stöd och insatser vid förvärvadhjärnskada (länk till annan del av webbplatsen)

Du som är anhörig till ett barn eller en ungdom med svår epilepsi eller grav språkstörning kan också få råd och stöd hos oss.

Vilka vänder vi oss till?

Vi vänder oss till boende i stadsdelrna Norrmalm, Kungsholmen och i Bromma, Hässelby-Vällingby och Ekerö kommun. Vi har bra kunskap om dessa kommuner/stadsdelar och samverkar med till exempel skola och kommun. Om du vill komma till oss trots att du bor i en annan del av Stockholms län har du möjlighet att göra det, men vi rekommenderar dig att välja det center som tillhör din kommun eller stadsdel.

> Om våra habiliteringscenter (länk till annan del av webbplatsen)

Vilket stöd kan ni få hos oss?

Det stöd ni får hos oss kallas insatser. Insatserna kan till exempel bestå av behandling, träning, rådgivning eller utprovning av hjälpmedel. Vi ger insatser individuellt och i grupp. Målet med insatserna är att de ska förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra. Barnet eller ungdomen ska få så goda förutsättningar som möjligt för att bli självständig och delaktig.

> Insatser (länk till annan del av webbplatsen)

Hur arbetar vi?

På habiliteringscentret arbetar vi i team som består av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, logoped, psykolog och specialpedagog. Vi har specialiserad kunskap om olika funktionsnedsättningar. Hos oss finns inte läkare eller sjuksköterskor.

> Yrkesgrupper (länk till annan del av webbplatsen)

Insatserna utgår alltid från barnets eller ungdomens och familjens behov. Tillsammans kommer vi överens om vilka mål vi ska ha för insatserna och hur de ska genomföras. I en vårdplan skriver vi ner vad vi har kommit överens om.

> Vårdplan (länk till annan del av webbplatsen)

Alla som arbetar inom Habilitering & Hälsa har tystnadsplikt och vi använder oss av sammanhållen journalföring.

> Tystnadsplikt och journal (länk till annan del av webbplatsen)

Vårt arbete regleras framför allt av tre lagar:

  • patientlagen
  • hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
  • lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

> Lagstiftning och föreskrifter (länk till annan del av webbplatsen)

Hur får ni insatser från oss?

Vanligtvis skickar en läkare remiss till oss. Ni kan även ansöka om insatser själva.

> Kontakt och ansökan