Grupper för barn och ungdomar

Varje termin arrangerar vi kurser, grupper och föreläsningar för dig som själv har en funktionsnedsättning eller är anhörig och som har kontakt med oss. Aktiviteterna syftar till att ge kunskap om funktionsnedsättningens innebörd och konsekvenser samt aktuella metoder för behandling. Det kan också handla om vardagsproblem, sömn, inkontinens, fritids- och social träning samt syskongrupp och föräldrastödsprogram.

Grupper för barn i förskoleåldern

Bassängbad

För förskolebarn med rörelsenedsättning.

Syftet är att genom lek och sång få röra sig i varmt vatten. Bassängbad ger vattenvana, mod och rörlighet. I gruppen tränar vi även på att barnet ska bli mer självständigt i vatten.

Grupp 1: 4-6 år
Grupp 2: 1-3 år

Tid: onsdag förmiddag

Plats: Bassängen på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Kontaktpersoner: sjukgymnast Åsa Törnell, asa.tornell@sll.se och fysioterapeut Annika Ericson, annika.ericson@sll.se

Separat inbjudan skickas ut.

Lek och rörelsegrupp

Målgruppen är barn i åldrarna 1-3 år.

Under lekfulla former övar vi på motorik, kommunikation och samspel tillsammans med andra barn och deras föräldrar. Gruppen leds av sjukgymnast, specialpedagog och logoped.

Tid: när intresse finns.

Plats: Habiliteringcenter Brommaplan

K​ontaktperson: specialpedagog Kerstin Nyman, kerstin.nyman@sll.se

Målfokuserad, Funktionell Träning i grupp-MFT

För förskolebarn.

Syftet är att barnet ska öva vardagsaktiviteter i grupp mot 3 -5 individuella mål. Övningen sker på habiliteringcentret en gång per vecka och dagligen på förskolan och/eller i hemmet. För att stötta barnet att nå sina mål får personal och föräldrar handledning.

Metoden bygger på att det finns fungerande samverkan mellan föräldrar, skola och habilitering.

Tid: vårterminen.

Plats: Habiliteringcenter Brommaplan, förskolan eller hemmet.

Separat inbjudan skickas ut.

Grupper för barn upp till 10 år

Ridgrupp, behandlingsridning

Målgruppen är barn i åldrarna 4-10 år.

Genom hästens rörelse tränas den motoriska förmågan. Syftet är att barnen ska hitta sin motoriska förmåga som de har möjlighet till, men inte använder sig av eller inte utnyttjar fullt ut. Ridningen erbjuds under minst ett års tid. Därefter är tanken att man ska kunna fortsätta med fritidsridning. Gruppen leds av sjukgymnaster.

Ridningen arrangeras gemensamt med Habiliteringscenter Järva.

Tid: 10 gånger under vår/höstterminen.

Plats: Vällingby Ridcenter

Kontaktperson​: sjukgymnast Karin Shaw, karin.shaw@sll.se

Separat inbjudan skickas ut.

Grupper för barn och ungdomar i skolåldern

Klättring

Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 8 - 16 år med lätt rörelsenedsättning och/eller lätt intellektuell funktionsnedsättning.

Genom klättring tränas hela kroppen motoriskt. Styrka, rörlighet och koordination tränas på ett roligt sätt. Genom gruppen får man träffa andra med liknande funktionsnedsättning.

Tid: onsdag eftermiddag

Plats: Klättercentret i Solna

Kont​aktperson: arbetsterapeut Kerstin Doxner, kerstin.doxner@sll.se

Separat inbjudan skickas ut.