Vårdmottagningar och psykiatriska mottagningar

Här hittar du information om var du kan vända dig när du behöver medicinsk och psykiatrisk vård i Stockholms län.

> Akutmottagning för våldtagna
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM)
​> Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
> Barnavårdscentral (BVC)
> Första linjen-mottagningar
> Gynekologimottagningar
> Hörsel- och Balanskliniken Diagnostik i Solna och Huddinge
> Hörselmottagning
​> Internetpsykiatrin​
> Mansmottagning​
> Närakut
​> Psykiatri för vuxna​
> Sjukhus i Stockholms län
> Stockholms Syncentral
> Ungdomsmottagning​
> Vårdcentraler och husläkarmottagningar

Akutmottagning för våldtagna

Akutmottagningen för våldtagna är bemannad dygnet runt med personal som är särskilt utbildad för att ta emot alla som utsatts för sexuellt övergrepp. Till mottagningen är du välkommen upp till en månad efter övergreppet. På mottagningen arbetar barnmorskor/sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, kuratorer, psykologer och läkarsekreterare.
> Akutmottagning för våldtagna - sodersjukhuset.se

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM)

BUMM är en specialistmottagning för barn och ungdomar upp till 18 år. Mottagningen utreder och behandlar astma, allergi, fetma, glutenintolerans, intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och neuropsykiatriska diagnoser bland annat. Även bedömning och behandling av psykisk ohälsa (första linjen-mottagningar) görs med symptom som huvudvärk, magont, oro och nedstämdhet eller utagerande beteende.
Barnläkarmottagningar - 1177.se

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ger stöd och behandling till barn och ungdomar upp till 18 år som mår psykiskt dåligt, vill utreda sin könsidentitet eller genomgå en neuropsykiatrisk utredning.
> bup.se
> Barn- och ungdomspsykiatri - 1177.se

Alex besöker BUP

Alex, tillsammans med sina känslor Glad, Arg, Trött, Orolig och Ledsen, besöker en mottagning för att ta reda på hur ser det ut på BUP? Vilka jobbar där? Måste man prata om man inte vill? 
Filmen om Alex finns textad på flera olika språk, samt syntolkad och teckentolkad.
> Alex besöker BUP - bup.se

BUP FUNK

BUP FUNK är en specialenhet inom BUP Stockholm som tar emot patienter med repetitiva beteenden och tvångssyndrom (obsessive compulsive disorder, OCD) som också har autismspektrumtillstånd. 
> BUP FUNK - bup.se 

BUPs team för döva och hörselskadade

​​BUPs team döva och hörselskadade tar emot familjer där någon famljemedlem är döv eller hörselskadad och barnet har någon form av barnpsykiatrisk problematik.  Du behöver inte ha remiss.
> BUP:s team för döva och hörselskadade - bup.se

BUP mellanvård​

Mellanvårdsmottagningarna samarbetar med och stödjer de lokala BUP-mottagningarna när mer intensiv behandling behövs. Kontakt med mellanvården sker via en lokal BUP-mottagning.

Mellanvården har mobila team med möjlighet att specialanpassa behandlingsinsatser som kan ges i hemmet, på mottagningen eller annan plats. Mottagningen kan ha tät kontakt med fler eller längre besök och telefonkontakter. Insatserna är tidsbegränsade, utgår från uppsatta mål och följs upp regelbundet. 
> Mottagningar för mellanvård - bup.se

BUPs specialenheter

Specialenheterna har särskild kompetens om olika patientgrupper eller behandlingsmetoder. Det kan vara barn och ungdomar som upplevt våld i familjen, sexuella övergrepp, självskadebeteende, migrationsproblematik och uppgivenhetssyndrom. Patienter kommer oftast till en specialenhet via remiss från sin lokala öppenvårdsmottagning.
​> Specialenheter - bup.se

Barninternetprojektet (BIP)

Projektet drivs av barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom Stockholms läns landstings. Syftet med Barninternetprojektet (BIP) är att öka tillgängligheten av psykologisk behandling för barn och ungdomar med psykiatriska besvär som stark rädsla, oro, ångest, tics, tvångstankar, tvångshandlingar, självskadebeteende eller ont i magen
> BIP - bup.se

Barnavårdscentral (BVC) 

Barnavårdscentralen gör hälsoundersökningar, ger vaccinationer och råd om barns utveckling från 0 år tills barnet börjar förskoleklass. Du kan själv välja vilken barnavårdscentral du går hos. När ditt barn är sjukt och behöver vård vänder du dig till vårdcentralen.

> Barnavårdscentral​ - 1177.se

Första linjen-mottagningar

Vissa vårdcentraler och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) har psykologer som riktar sig speciellt till barn och ungdomar, så kallade första linjen-mottagningar. Du kan även kontakta din vanliga vårdcentral som har kurator eller psykolog.
> För dig som är ung - 1177.se 
> Särskilda mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa - 1177.se

Gynekologimottagningar 

Alla gynekologimottagningar ger gynekologisk specialistvård som bland annat omfattar undersökningar, behandlingar och uppföljningar av gynekologiska sjukdomar och besvär. Du kan själv välja vilken gynekologisk mottagning du vill gå till. 
> Gynekologimottagningar i Stockholms län - 1177.se
> Hitta gynekologimottagningar i Stockholms län - 1177.se 

Hörsel- och Balanskliniken Diagnostik i Solna och Huddinge

Kliniken tar emot barn och vuxna i alla åldrar för utredning av hörsel-, tinnitus- eller yrselbesvär.
> Hörsel- och Balanskliniken Diagnostik i Solna  - karolinska.se 
> Hörsel- och Balanskliniken Diagnostik i Huddinge - karolinska.se 

Hörselmottagning

​Bor du i Stockholms län och ska prova ut hörselhjälpmedel kan du själv välja vilken hörselmottagning du vill gå till. Du kan vända dig till mottagningen direkt, utan remiss.
> Att få hörapparat och andra hörhjälpmedel - 1177.se

Under länken hörselmottagningar finns mottagningar du kan välja mellan i Stockholms län.
> Hitta hörselmottagningar i Stockholms län - 1177.se

Internetpsykiatrin

Internetpsykiatrin är internetbehandling med kognitiv beteendeterapi (KBT). Behandling ges till dig som har adhd, depression, paniksyndrom, magproblem (IBS) sömnproblem, tvångssyndrom eller social fobi.

Att ge behandling via internet är ett sätt att öka tillgängligheten av vård och olika sätt att få vård. Internetbehandling är tänkt som ett komplement och inte en ersättning av andra insatser inom vården. Du som bor i Stockholms län gör en ansökan på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Bor du utanför Stockholms län ringer du deras behandlingskoordinator eller medicinska sekreterare. 

Efter ansökan blir du kallad till ett besök. Vid besöket träffar du en läkare eller psykolog för att göra en bedömning av hur du mår och diskutera om behandlingen passar dig. Behandlingen pågår sedan i tolv veckor. Efter att behandlingen har avslutats kallas du vid behov till ett uppföljande besök med psykolog eller läkare.

Kostnaden för internetbehandling är 100 kronor för varje behandlingsvecka. Utöver internetbehandlingen tillkommer kostnad för besök hos psykolog eller läkare som kostar 350 kronor upp till högkostnadsskyddet. 
> internetpsykiatrin.se 

Mansmottagning

Stockholms mansmottagning är en sex- och samlevnadsmottagning för män och de som identifierar sig som man. Du kan komma till Stockholms mansmottagning om du är minst 20 år och bor i Stockholms län. På mottagningen arbetar sjuksköterskor, läkare, kurator, sexolog och psykolog som även har erfarenhet av och kunskap om att möta personer med olika funktionsnedsättningar. 

Du kan få hjälp med provtagning och undersökning för könssjukdomar. Du kan även få hjälp och stöd vid sexuella svårigheter.
> Stockholms mansmottagning - jarvamansmottagning.nu 

Närakut

​På närakuten får du hjälp med akuta besvär och olycksfall som inte är livshotande.
​> Närakuter - slso.sll.se

Psykiatri för vuxna 

Psykiatrin ger specialistvård och behandling för psykiska sjukdomar och funktionsnedsättning. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel adhd, autismspekrumdiagnos (ASD) och Tourettes syndrom utreds och behandlas. Du kan själv kontakta den mottagning som passar dig bäst eller få en remiss från din vårdcentral.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) bedriver ungefär hälften av psykiatri för vuxna i Stockholms län. Resterande vuxenpsykiatri sköts av privata mottagningarna som har avtal med Stockholm läns landsting.
> Psykiatri i Stockholms läns landsting - psykiatri.sll.se
> Söka psykiatrisk vård - 1177.se
> Psykiatrisk vård för vuxna - 1177.se
> Lista på psykiatriska öppenvårdsmottagningar och akutenheter inom Stockholms län - 1177.se

Döva och hörselskadade

För dig som är döv eller hörselskadad med ångestsproblematik, depression, bipolära sjukdomar, psykosproblematik, neuropsykiatriska problem och kognitiva funktionsnedsättningar finns en specifik mottagning. Du kan själv kontakta mottagningen eller få en remiss från din vårdcentral.
> Dövpsykiatriprogrammet, Älvsjö - psykiatrisydvast.se

Sjukhus i Stockholms län

På sjukhus finns både specialistläkarmottagningar och akutmottagningar. Det finns även speciella kliniker och sjukhus för äldresjukvård, så kallade geriatriska kliniker. Sjukhusvård kan innebära vårdbesök, dagvård eller inläggning på sjukhus.

​Akutsjukhus:

 • Capio S:t Görans sjukhus
 • Danderyds sjukhus
 • Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
 • Karolinska Universitetssjukhuset Solna
 • Norrtälje sjukhus
 • Södersjukhuset
 • Södertälje sjukhus

Barnakutmottagningar:

 • ​Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna, där finns även en närakut för barn upp till 17 år
 • Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
 • Barnakuten vid Danderyds sjukhus
 • Sachsska barnsjukhuset vid Södersjukhuset

> Sjukhus i Stockholms län – 1177.se 

Stockholms Syncentral

​Syncentralens uppgift är att ge personer med synnedsättning förutsättningar att klara sitt dagliga liv, få ökad livskvalitet och självständighet genom habilitering, rehabilitering och andra samverkande insatser. För att komma till Syncentralen behövs remiss från en ögonläkare.

Stockholms Syncentrals olika team: 

 • barn- och ungdomsteamet 
 • datateamet
 • seniorteamet 
 • vuxenteamet. 

> Stockholms Syncentral - slso.sll.se

Ungdomsmottagning

​Ungdomsmottagningar vänder sig till alla aom är 12-23 år. Besöken är kostnadsfria. För att komma till en ungdomsmottagning, där det arbetar barnmorskor, kuratorer och läkare, kan du antingen boka tid eller komma på en drop-in tid. 

Du kan få hjälp med preventivmedel, göra graviditetstest, testa dig för könssjukdomar och få rådgivning om kropp och sexualitet. Du kan även prata med en kurator om exempelvis stress, nedstämdhet, sex, sexualitet, relationer eller identitet.
> Ungdomsmottagning - umo.se 

UMO

UMO är en webbplats för alla som är 13-25 år. Där kan du få kunskap om till exempel kropp, sexualitet, relationer, psykisk hälsa, alkohol, droger och självkänsla. 

Till Fråga UMO kan alla som är 13-25 år ställa frågor anonymt om sex, hälsa och relationer. Du kan också läsa andras frågor och svar. 
> umo.se

Vårdcentraler och husläkarmottagningar

​​På vårdcentralen behandlas vuxna, ungdomar och barn för sjukdomar och besvär som inte är akuta eller livshotande som halsont, hög feber, urinvägsinfektion, allergi, yrsel, ryggont, kroniska sjukdomar som diabetes. Vårdcentralen ansvarar även för bedömning och behandling av lindriga psykiska problem om du till exempel känner dig nedstämd, har sömnsvårigheter, ångest, sömnproblem eller är orolig. 

Vårdcentralerna har olika former av medicinsk behandling, rehabilitering, omvårdnad och förebyggande insatser. Där arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, barnsköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, dietister och logopeder. 

Du kan lista dig på vilken vårdcentral du vill.
> Så väljer du husläkarmottagning i Stockholm - 1177.se 
> Hitta vårdcentraler i Stockholms län - 1177.se