Utredning

Om du tror att du själv eller ditt barn har en funktionsnedsättning och vill få det utrett, kan du kontakta din vårdcentral. Du kan också kontakta någon av nedanstående mottagningar

> Barnläkarmottagningar (BUMM)
> Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
> Barnsjukhus för barn och ungdomar 
> Barnavårdscentral (BVC) 
> Elevhälsan
​> Neurologmottgningarna
> Neuropsykiatriskt utredningsteam (NU-teamet)
> Psykiatrin
> Vårdcentraler och husläkarmottagningar

Barnläkarmottagningar (BUMM)

Barnläkarmottagning är en specialistmottagning som utreder, behandlar och följer upp olika sjukdomar hos barn och ungdomar upp till 18 år. På BUMM arbetar barnläkare, psykolog och barnsjuksköterskor. Mottagningen utreder och behandlar astma, allergi, fetma, glutenintolerans, intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och neuropsykiatiska diagnoser bland annat. 
Barnläkarmottagningar - 1177.se

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är en specialistverksamhet inom sjukvården för barn och ungdomar som mår dåligt psykiskt. BUP ger stöd och behandling till barn och ungdomar upp till 18 år. BUP kan också utreda om en ung person har exempelvis adhd, Tourettes syndrom eller autismspektrumdiagnos (ASD). 
> Bedömning - bup.se 
> Hitta BUP-mottagning - bup.se  

Barnsjukhus för barn och ungdomar 

Barnsjukhusen utreder och behandlar barn och ungdomar för medicinska tillstånd och diagnoser.
På sjukhusen finns specialistläkare och annan medicinsk personal. 
> Astrid Lindgrens barnsjukhus - karolinska.se
> Sachsska barn- och ungdomssjukhuset - sodersjukhuset.se 

Barnavårdscentral (BVC) 

Om du tror att ditt barn har någon funktionsnedsättning kan du ta upp det med BVC som gör en utredning eller remitterar dig vidare till rätt mottagning.

Barnavårdscentralen gör även hälsoundersökningar och vaccinerar barn mellan 0 och 6 år samt ger råd om ditt barns utveckling. Du kan själv välja vilken barnavårdscentral du vill gå hos. När ditt barn är sjukt och behöver vård vänder du dig till vårdcentralen.
> Barnavårdscentral - 1177.se 

Elevhälsan

​När barnen börjar skolan tar elevhälsans medicinska del (skolhälsovården) över från barnavårscentralen (BVC). Alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet erbjuds hälsovård i skolan. Elevhälsans medicinska del med skolläkare och skolsköterska arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Att besöka elevhälsan kostar ingenting.

Neurologmottagningarna

​För att komma till någon av neurologmottagningarna behövs en remiss från din behandlande läkare. Mottagningarna tar emot personer med neurologiska sjukdomar som multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom, ALS, hjärninfarkter eller hjärnblödningar (stroke). Läkare gör en neurologisk undersökning och utredning.
> ​Neurologmottagningen i Solna - karolinska.se 
​> Neurologmottagningen Huddinge - karolinska.se 
> Neurologmottagning på Danderyd sjukhus - ds.se

Neuropsykiatriskt utredningsteam (NU-teamet)  

NU-teamet finns på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och utreder barn och ungdomar som har avvikelser i utvecklingen. Det kan till exempel vara koncentrationssvårigheter, inlärningsproblem eller att barnet har svårt med socialt samspel, svårigheter med motorik (koordination av rörelse och balans) och perception (att tolka och känna igen sinnesintryck från syn, hörsel, känsel och smak). Teamet utreder också barn med intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Ofta är det barnavårdscentralen, barnläkarmottagningen eller skolhälsovården som tillsammans med föräldrarna önskar en utredning. För att komma till NU-teamet behövs en remiss från läkare. Teamet består av arbetsterapeut, logoped, psykolog, sjukgymnast, specialpedagog, medicinsk sekreterare och samarbetar med barnneurolog..  
> NU-teamet - sodersjukhuset.se  

Psykiatrin 

Psykiatrin i Stockholms län erbjuder specialistvård och behandling av psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Inom psykiatrin utreds och behandlas till exempel intellektuella funktionsnedsättningar (utvecklingsstörning) och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du kan kontakta den mottagning som passar dig bäst eller få en remiss från din vårdcentral.

Om du tror att du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning till exempel adhd, Tourettes syndrom eller autismspektrumtillstånd som Aspergers syndrom, kan du genomgå en neuropsykiatrisk utredning. Beroende på vad utredningen visar finns olika former av stöd som kan hjälpa dig.
> Neuropsykiatrisk utredning för vuxna - 1177.se
> Psykiatriska mottagningen - psykiatri.sll.se

Vårdcentraler och husläkarmottagningar

​​Om du tror att du själv eller ditt barn har en funktionsnedsättning kan du ta upp det med din husläkare som utreder eller remitterar dig vidare till rätt mottagning

Vårdcentraler finns i hela Stockholms län och har olika former av medicinsk behandling, rehabilitering, omvårdnad och förebyggande insatser. Där arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, barnsköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, dietister och logopeder. Du kan lista dig på vilken vårdcentral du vill.
> Husläkarmottagningen - 1177.se
> Hitta vårdcentraler i Stockholms län - 1177.se