Rehabilitering

Rehabilitering innebär att försöka återfå så mycket som möjligt av fysisk och psykisk förmåga efter en olycka eller sjukdom till exempel stroke, ryggmärgsskada, multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom eller förvärvad hjärnskada.

Denna sida tar upp hur rehabiliteringen är organiserad i Stockholms län. 

> ​Hjärna tillsammans 
​> Hjärnskadecenter  
> ​Hörselrehabilitering för vuxna 
​> Klimatvård - rehabilitering i varmt klimat 
> Logopedmottagningar
> Nationella riktlinjer för multipel skleros och Parkinsons sjukdom
> Neurocampus på Sophiahemmet
> Neuroteam
> Postpoliomottagning
​> 
Rehabiliteringsmedicin på Danderyds sjukhus
> Rehabiliteringsersättning
> Rehabilitering i öppenvård
> Rehabvalet 
> RG Aktiv Rehabilitering
> Specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus
> Specialiserad rehabilitering
> Specialiserad sjukgymnastik 
> Tonusmottagning

​Hjärna tillsammans 

Hjärna tillsammans är ett projekt med elva olika aktörer från kommunal och privat verksamhet, landsting och ideellt föreningsliv, som anordnar utbildningar och mötesplatser för personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående tillsammans med patientorganisationer och rehab-aktörer. 

På projektets webbplats finns bland annat aktiviteter hos föreningar, information om seminarier, stödåtgärder och nya forskningsrön. 
> hjarnatillsammans.se

Hjärnskadecenter  

Hjärnskadecenter är en del av Habilitering & Hälsa som arbetar med rådgivning, stöd och behandling till personer med förvärvad hjärnskada som orsakat varaktiga funktionsnedsättningar. Ett team arbetar med barn och ungdomar 2-17 år och ett team arbetar med ungdomar och vuxna 18-64 år. Upptagningsområdet är hela Stockholms län.
> Hjärnskadecenter

​Hörselrehabilitering för vuxna 

Enheten ger hörselrehabilitering till dig som är över 18 år och har omfattande besvär av hörselnedsättning, tinnitus, ytterligare funktionsnedsättning som påverkar kommunikationen, en nytillkommen eller hastigt förvärrad ensidig hörselnedsättning eller dövhet. Enheten hör till Hörsel- och Balanskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset och är placerad på Rosenlunds sjukhus.
> Hörselrehabilitering Vuxna - karolinska.se

Klimatvård - rehabilitering i varmt klimat 

​Har du en neurologisk sjukdom eller skada, inflammatorisk ledsjukdom eller psoriasis kan det finnas möjlighet att få rehabilitering utomlands. Syftet med rehabilitering är att du ska kunna behålla eller öka muskelstyrkan och rörligheten i lederna samt förbättra funktionen, balansen och konditionen. Du behöver en remiss från läkare.  

Rehabiliteringsanläggningar finns på Teneriffa, Gran Canaria, på spanska fastlandet och i Igalo, som ligger i Montenegro.
> Rehabilitering i varmt klimat - 1177.se
> Rehabilitering i varmt klimat – vardgivarguiden.se

Logopedmottagningar 

Du som har fått remiss till en logoped kan själv välja vilken logopedmottagning du vill gå till bland dem som har blivit godkända av Stockholms läns landsting. Du kan få en remiss av en läkare, skolsköterska, sköterska på barnavårdscentralen, psykolog eller en logoped. 

Olika logopeder arbetar med olika typer av problem som:

 • logopedi vid dyslexi - för utredning av läs- och skrivsvårigheter
 • logopedi vid röststörning
 • logopedi vid språk- och talstörningar
 • logopedi vid stamning
 • logopedi vid neurologisk sjukdom som orsakar språk- och talstörning eller sväljstörning.

> Logopedmottagningar i Stockholms län - 1177.se 

Nationella riktlinjer för multipel skleros och Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsen har gett ut nationella riktlinjer för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom när det gäller diagnostik, behandling, uppföljning och rehabilitering. 
> Nationella riktlinjer för multipel skleros och Parkinsons sjukdom - socialstyrelsen.se

Neurocampus på Sophiahemmet

​Neurocampus på Sophiahemmet har rehabilitering för dig med olika neurologiska besvär, spänningshuvudvärk, migrän, yrsel och balanssvårigheter. Remiss behövs inte. 
> neurocampus.se

Neuroteam

​​​Rehabilitering med neuroteam är för dig som är ny- eller återinsjuknad efter att ha drabbats av förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom som stroke, multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom. 

​​Rehabiliteringen ges på mottagningen eller i hemmet. Neuroteamet består av arbetsterapeut, logoped, fysioterapeut/sjukgymnast samt kurator och stödjer även anhöriga. 
> Neuroteam i Stockholm - rehabvalet.se

Postpoliomottagning

​Postpoliomottagning tar emot dig som är 18 år och äldre som har eller misstänks ha haft polio. Fokus ligger på utredning och rehabilitering. På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, kurator, sjukgymnast och psykolog.

Du som bor i Stockholm behöver ingen remiss för att komma till postpoliomottagningen. Bor du utanför Stockholms län behövs remiss från specialistläkare.
> Postpoliomottagning - ds.se

Rehabiliteringsmedicin på Danderyds sjukhus

Hjärnskaderehabilitering

Mottagningarna tar emot dig som är över 18 år och efter en förvärvad hjärnskada har kognitiva och motoriska svårigheter som påverkar din livssituation. Du behöver en remiss.

Hjärnskaderehabliteringen är uppdelad på flera enheter:

 • hjärnskaderehabilitering mottagning för nybesök
 • hjärnskaderehabilitering öppenvård med fokus på medelsvår till svår hjärnskada med målet att återgå i arbete om möjligt
 • hjärnskaderehabilitering konsultteam med fokus på personer med svår hjärnskada med komplexa funktions- och aktivitetshinder
 • hjärnskaderehabilitering unga vuxna med fokus på personer mellan 18 och 25 år med hjärnskada som medfört kognitiva svårigheter
 • neuropsykologisk konsulttjänst som ger stöd åt primärvårdens neuroteam.

> Hjärnskaderehabilitering - ds.se 

Rehabiliteringsersättning

När du som anställd deltar i rehabilitering kan du ansöka om  rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan. Den anställda och Försäkringskassan måste vara överens om en rehabiliteringsplan innan den anställda kan ansöka om ersättningen.

Rehabiliteringsersättning består av två delar: rehabiliteringspenning som den anställda får vid deltagande i arbetslivsinriktad rehabilitering och särskilt bidrag som täcker vissa kostnader som uppstår i samband med rehabiliteringen.
> Rehabiliteringsersättning - forsakringskassan.se (PDF-dokument)

Rehabilitering i öppenvård

​​Rehabilitering i öppenvården kallas även primärvårdsrehabilitering och består i undersökning och behandling. Rehabiliteringen ska ske på mottagningen eller i hemmet.

På alla mottagningar finns arbetsterapeuter, dietister och sjukgymnaster samt personal som är utbildad inom psykisk hälsa, äldrevård, neurologiska skador och sjukdomar. Många mottagningar har även kiropraktor och bassäng. 
> Rehabilitering - 1177.se 
> Landstingets rehabmottagningar i Stockholm - rehab.sll.se
> Sök rehabilitering inom Stockholms läns sjukvårdsområde - rehab.sll.se

Rehabvalet 

Rehabvalet är för dig som är patient, anhörig eller vårdpersonal vid till exempel MS, Parkinsons sjukdom, epilepsi, stroke eller hjärnskada.

Det finns Information om:

 • akut rehabilitering
 • rehabilitering på lång sikt i Sverige eller utomlands
 • remisser, ansökningar och adresser
 • färdtjänst och sjukresor
 • regler och rättigheter
 • hjälpmedel

> rehabvalet.se

RG Aktiv Rehabilitering

​RG Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell förening som vill inspirera personer med fysiska funktionsnedsättningar till ett självständigt och aktivt liv.
> rgaktivrehab.se

RG:s träning på Bosön

​RG:s träning på Bosön riktar sig till dig som går eller sitter i rullstol och har exempelvis ryggmärgsskada, benamputation, MS eller Polio. Du kan prova olika idrotter, friluftsliv, kondition, rörlighet, balans, styrka och teknik. Träningen bedrivs både på dag- och kvällstid. RGs instruktörer är fysioterapeuter och rehabinstruktörer.
> Träning på Bosön - rgaktivrehab.se

RG:s kurser för vuxna:

 • introkurs för ryggmärgsskadade
 • sommarkurs
 • utvecklingskurs.

> RG:s kurser för vuxna - rgaktivrehab.se

Specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus

​​För specialiserad neurologisk rehabilitering i slutenvård krävs remiss från akutsjukhus. 
Du har möjlighet att välja mellan Rehab Station Stockholm, Rehabcentrum Stiftelsen Stockholms sjukhem och Stiftelsen Stora Sköndal
​> Specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus - vardgivarguiden.se

Specialiserad rehabilitering

​Specialiserad rehabilitering ​kan du få om insatserna inom exempelvis öppen- och äldrevård inte räcker till. För att få specialiserad rehabilitering behövs en remiss från din läkare.

Du kan själv välja rehabiliteringsenhet inom cancervård (onkologi), neurologiska sjukdomar, lymfödem, smärta och utmattningssyndrom.
> Mottagningar som ger specialiserad rehabilitering till dig som har cancer​ - 1177.se 
> Mottagningar som ger specialiserad rehabilitering vid neurologisk sjukdom eller skada - 1177.se 
> Mottagningar som ger specialiserad rehabilitering vid lymfödem - 1177.se 
> ​Mottagningar för rehabilitering av smärta och utmattningssyndrom - 1177.se 

Specialiserad sjukgymnastik 

Du som behöver specialiserad sjukgymnastik kan själv välja sjukgymnast. Du kan antingen vända dig direkt till en specialiserad sjukgymnast eller få en remiss av din läkare. Det finns 13 olika specialistområden som till exempel barn, cancersjukdomar, neurologi, psykiatri och psykosomatik, reumatologi, smärta och smärtbehandling
> Mottagningar som ger specialiserad sjukgymnastik - 1177.se

Tonusmottagning

​​Tonusmottagningen tar emot dig som behöver vård och behandling för att mildra konsekvenser av spasticitet eller annan stegrad muskeltonus. På mottagningen, som finns på Danderyds sjukhus och Karolinska Huddinge, arbetar läkare, sjukgymnast och sjuksköterska i ett nära samarbete med ortopedingenjör. 
> Tonusmottagning - ds.se