Missbruk och beroende

Här hittar du information om missbruk och beroende av alkohol, narkotika, spel, sex, läkemedel och tobak.

> Behandling av beroende och missbruksvård
> Kunskapsguiden.se
> Alkohol
> Läkemedelsmissbruk och beroende
> Narkotika
> Spelberoende​
> Sexmissbruk
> Tobak

Behandling av beroende och missbruksvård

Kontakta din husläkare eller en beroendemottagning om du har ett beroende eller missbruk och behöver hjälp.

Beroendemottagning 

​Landstinget och kommunerna har gemensamma lokala beroendemottagningar som samarbetar när det gäller vård och behandling av personer som har ett beroendeLandstinget ansvarar för den medicinska vården. Kommunerna ansvarar för stöd och hjälp när det gäller boende och försörjning beroendemottagningarna arbetar läkare och sjuksköterskor med specialistutbildning, psykologer, alkoholterapeuter och socialsekreterare

På en beroendemottagning kan du få hjälp med:

 • rådgivning och information
 • samtalsstöd
 • avgiftning och behandling
 • träning i att förebygga återfall.

> Beroende och missbruksvård - 1177.se 

Beroendecentrum Stockholm

Beroendecentrum Stockholm erbjuder hjälp och stöd till dig som är vuxen och har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spelberoende samt närstående.

Du kan ansöka direkt till den öppenvårdsmottagning som passar dig bäst eller gå via din företagsläkare eller vårdcentral.
> beroendecentrum.se
> Lista på beroendecentrum Stockholms län - google.com 

Maria Ungdom

Maria Ungdom är en del av Beroendecentrum Stockholm som hjälper ungdomar i hela Stockholms län med problem kopplade till alkohol och andra droger. Uppdraget är att hjälpa ungdomar och unga vuxna att bli fria från missbruk av alkohol, narkotika och skadligt bruk av läkemedel samt att förebygga ohälsa. Arbetet sker tillsammans med ungdomens familj och nätverk. 
> mariaungdom.se 

Vårdcentraler och husläkarmottagningar

Har du problem med beroende av alkohol, narkotika, spel, sex, läkemedel eller tobak kan du vända dig till vårdcentralen.

Vårdcentralerna erbjuder olika former av medicinsk behandling, rehabilitering, omvårdnad och förebyggande arbete. Där arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, barnsköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, dietister och logopeder. 

Du väljer själv på vilken vårdcentral du vill lista dig.
> Så väljer du husläkarmottagning i Stockholm - 1177.se 
> Hitta vårdcentraler i Stockholms län - 1177.se  

Kunskapsguiden.se

Webbplatsen Kkunskapsguiden.se har de en rubrik om missbruk och beroende som vänder sig till yrkesverksamma. 
> kunskapsguiden.se

Alkohol

Alkoholmissbruk och beroende

​Användning av alkohol kan leda till riskbruk, missbruk eller beroende vilket ökar risken för olika sjukdomar, sänkt livskvalitet och för tidig död. 

Bruket av alkohol kan handla om att dricka ofta eller stora mängder vid ett och samma tillfälle och minst en gång i månaden.
​> Alkoholmissbruk och –beroende - kunskapsguiden.se

Behandling

Kontakta din husläkare eller en beroendemottagning om du har ett beroende eller missbruk och behöver hjälp. Läs mer ovan om de olika beroendemottagningarna

​Alkohollinjen

Alkohollinjen ger stöd till personer som har alkoholproblem och vill förändra sina alkoholvanor samt deras anhöriga. All kontakt med alkohollinjen sker per telefon. Samtalen är kostnadsfria och det går att ringa från hela landet. Den som ringer kan välja att vara anonym. Verksamheten drivs av Stockholms läns landsting. 
> alkohollinjen.se  

Läkemedelsmissbruk och beroende

De vanligaste läkemedel som skapar beroende är lugnande medel, sömnmedel och smärtstillande läkemedel. Beroendet märks kanske först när du försöker sluta med läkemedlet och får abstinens i form av ökad oro, ångest, förstoppning eller humörsvängningar. 
> Läkemedelsmissbruk och beroende - kunskapsguiden.se

Behandling

Kontakta din husläkare eller TUB-mottagningeom du har ett beroende eller missbruk och behöver hjälp. 

TUB-mottagningen

TUB-mottagningen (terapi och utvärdering av beroendeframkallande läkemedel) kan hjälpa dig med ditt läkemedelsberoende. De tar emot personer som bor i Stockholms län och även patienter från andra delar av landet på specialistremiss. Du kan själv ansöka till TUB-mottagningar eller be din läkare att skicka en remiss.

TUB-mottagningen är till för dig som är beroende av: 

 • lugnande medel och sömnmedel som innehåller bensodiazepiner eller bensodiazepinliknande ämnen ex zolpidem och zopiklon
 • smärtstillande medel som innehåller opiater som morfin eller morfinliknande ämnen.

> TUB-mottagningen - beroendecentrum.se

Narkotika

Narkotikamissbruk och beroende

Narkotikaberoende påverkar kroppen både fysiskt och psykiskt och kan ge allvarliga medicinska symtom och komplikationer. 

Narkotika är ett samlingsbegrepp för ett stort antal preparat som kan delas in i följande grupper:

 • cannabis, som hasch och marijuana
 • centralstimulerande medel, som amfetamin och kokain
 • opiater och opioider, som opium, morfin, heroin, metadon och buprenorfin
 • hallucinogener, som ecstasy och LSD

> Narkotikamissbruk och –beroende - kunskapsguiden.se

Behandling

Kontakta din husläkare eller en beroendemottagning om du har ett beroende och behöver hjälp. Läs mer ovan om de olika beroendemottagningarna

Spelberoende

Spelberoende är när du inte kan kontrollera ditt spelande om pengar eller dataspel och det påverkar till exempel relationer, ekonomi och arbete.
​> Spelberoende – 1177.se 
> Spelproblem - kunskapsguiden.se

Behandling

Alla landsting och kommuner är skyldiga att erbjuda hjälp till de som behöver stöd, vård och behandling vid missbruk av spel om pengar. Socialstyrelsen har vi tagit fram ett kunskapsstöd med sex nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
> Behandling av spelmissbruk och spelberoende - socialstyrelsen.se

Kontakta din husläkare eller en beroendemottagning om du har ett beroende och behöver hjälp. Läs mer ovan om de olika beroendemottagningarna

Spelprevention.se

Spelprevention.se är en webbplats främst för dig som arbetar med att förebygga spelproblem. På webbplatsen finns information om spelproblem, spel om pengar och hur man kan förebygga spelproblem. 
> Spelprevention.se

​Stödlinjen

​Stödlinjen erbjuder anonym och kostnadsfri rådgivning till spelare och anhöriga i Sverige. Linjen arbetar för att motivera dig till förändring genom telefonsamtal, chatt eller e-post. Stödlinjen drivs av Centrum för psykiatriforskning vid Stockholms läns landsting och Karolinska institutet på uppdrag av socialdepartementet.
> stodlinjen.se

Sexmissbruk

​Sexmissbruk 

Sexmissbruk kan yttra sig som tvångsmässigt tänkande på sex.

Tecken på sexmissbruk kan vara att:

 • ha sexuella tankar en stor del av dagen och som påverkar din vardag
 • känner ett tvång att utföra sexuella aktiviteter när du är stressad, spänd eller deprimerad
 • att ha sexuella vanor som ger dig problem som användning av telefonsextjänster, porrsurfande på nätet, anonymt sex med främlingar eller sex med prostituerade. 

> Sexmissbruk  - 1177.se 

Behandling

Kontakta din husläkare eller läs mer under rubrik sexualitet om vilka mottagningar du kan vända dig till för att få behandling av ditt sexmissbruk.

PrevenTell

PrevenTell är en nationell hjälplinje. Dit kan du ringa om du har tappat kontrollen över din sexualitet och är rädd att göra dig själv eller andra illa. Hjälplinjen ger stöd och råd och hjälper dig vidare till behandling om behov finns. Även du som är anhörig eller har frågor om sexuellt problembeteende kan ringa.
> preventell.se 

Tobak 

Rökning och snus

Nikotinet i tobaken skapar beroende och påverkar beroendecentrum i hjärnan vilket gör att nikotin behöver tillföras för att slippa abstinensbesvär.
> Rökning och snusning – 1177.se

Behandling

Kontakta din husläkare om du vill få hjälp att bli rök- och snusfri. 

Rökfri

​Rökfri är en E-tjänst för dig som är motiverad att sluta röka. Där finns stöd, råd och verktyg för att förbereda, genomföra och upprätthålla rökstoppet. Tjänsten är gratis, finns på webben och som app för smartphone och surfplatta.
> Rökfri - 1177.se  

Sluta-Röka-Linjen

Sluta-Röka-Linjen är en kostnadsfri telefonstödslinje för alla som har funderingar kring att sluta med tobak. Sluta-Röka-Linjen fungerar också som stöd för dig som är anhörig och personal.
> slutarokalinjen.se