Kommunikationsstöd med hälso- och sjukvården

Här hittar du information om kommunikationsstöd som kan underlätta kommunikationen mellan patient och vårdpersonal.

> Besökshjälpen​
> Bildstöd.se
> KomHIT 
> KomHIT Flykting 
> Min bok
> Min guide till säker vård
> Mitt SjukvårdsCV​
> Så vårdar du ditt sjuka barn
> Taltjänst
> Teletal
> Tips på appar för stöd i vårdsituationer

​Besökshjälpen​

Besökshjälpen är en patientfolder som kan användas som stöd före, under och efter vård- och tandvårdsbesök. Foldern kan fyllas i före besöket tillsammans med någon som känner en väl och tas med till besöket. Under besöket skrivs en sammanfattning och foldern tas med tillbaka hem där man kan välja att dela information med dem som behöver få ta del av den.  
> Besökshjälpen - habilitering.se (pdf)   
> Besökshjälpen med bildstöd - habilitering.se (pdf) 

KomHIT 

KomHIT är en nationell webbplats för personer som har svårt att kommunicera med sjuk- och tandvården. Där finns information om rätten att kommunicera och utbildningar för föräldrar och yrkesverksamma. Även bildstöd finns att ladda ner. 
> kom-hit.se

KomHIT Flykting 

KomHIT Flykting är en nationell webbplats för barn, ungdomar och vuxna som är på flykt. Där finns information och stöd för att kunna prata med hälso- och sjukvården och tandvården. All information översätts till tio språk. 
> kom-hit.se

Min bok

Min bok är för dig som har svårt att berätta och komma ihåg exempelvis var du bor, var du är på dagarna, mediciner, hjälpmedel, hur du kommunicerar och dina kontaktpersoner. Boken kan användas i kontakten med personal inom daglig verksamhet, förskola, skola, habilitering, kortidshem och vården. 
> Min bok - 1177.se 

Min guide till säker vård

Guiden kan hjälpa dig att få en tryggare och säkrare vård och kan göra att du blir mer delaktig i din behandling.  Där hittar du också vilka lagar och regler som gäller inom hälso- och sjukvården. Guiden finns på engelska, finska, spanska och lättläst svenska. 
> Min guide till säker vård - socialstyrelsen.se
> Min guide till säker vård – på lättläst svenska

Mitt SjukvårdsCV​

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har tagit fram en folder som heter Mitt SjukvårdsCV och som kan användas av personer med olika funktionsnedsättningar inom vården. I foldern kan man fylla i viktig information som allergier, personlig hygien eller kommunikationssvårigheter.
> Mitt SjukvårdsCV – hjarnkraft.nu

Så vårdar du ditt sjuka barn

Broschyren Så vårdar du ditt sjuka barn vänder sig till alla föräldrar med sjuka barn mellan 0 och 5 år. Broschyrens främsta syfte är att underlätta kommunikationen mellan BVC-personal eller annan vårdpersonal och föräldrar som önskar kortfattad information i kombination med bildstöd
> Så vårdar du ditt sjuka barn - vardgivarguiden.se

Taltjänst

​Taltjänst är en tolkservice för dig över 18 år med funktionsnedsättning som har tal-, röst- eller språkskada som inte är orsakad av en hörselskada. 

I taltjänst ingår:

  • talstöd
  • lässtöd 
  • skrivstöd.

> Taltjänst - habilitering.se

Teletal

Teletal är en telefontjänst öppen för alla som känner att de behöver personligt stöd vid telefonsamtal Det kostar inget att ringa, du behöver inte boka tid och de har sekretess.. Du ringer med din vanliga telefon, fast eller mobil. 

Teletal följer med i telefonsamtalet och hjälper dig:

  • tolka otydligt tal och svåra ord
  • ge stöd för minnet
  • anteckna vad som sägs och skickar hem det till dig
  • hjälpa dig genom telefonväxlar.

> teletal.se

Tips på appar för stöd i vårdsituationer

​Denna broschyr ger förslag på appar i kommunikativt och kognitivt stöd i mellan vårdpersonal och patient.
> Tips på appar för stöd i vårdsituationer - habilitering.se (pdf)