Habilitering

Habilitering riktar sig till personer med medfödda funktionsnedsättningar eller funktionsnedsättningar som uppstått i tidig ålder. Habiliteringen ska förebygga och minska de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra i det dagliga livet. Habilitering betyder utveckla ny förmåga.

Denna sida tar upp hur habiliteringen är organiserad i Stockholms län

> BanyanCenter
> Bashabilitering 
> Habilitering & Hälsa
> Hörselhabilitering för barn och ungdom
> KAS-teamet - Konsultteam för autismspektrum
> Move & Walk
> Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm
> Rehab Station Aktiv
> Ryggmärgssbråcksteamet på Spinaliskliniken
> Ung Autism
> VUB-teamet - Team för vuxna med utvecklingstörning och allvarliga beteendeavvikelser
> Ågrenska

BanyanCenter

BanyanCenter är Psykologpartners mottagning för små barn med autismspektrumdiagnos. BanyanCenter arbetar med tidiga intensiva beteendeinterventioner (Early intensive Behavior Intervention – eibi) för barn med autism.
> BanyanCenter - pedagogikochutveckling.se

Bashabilitering 

Med bashabilitering menas att kommunerna i Stockholms län har ansvar för viss hälso- och sjukvård för personer som bor i bostad med särskild service och daglig verksamhet, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Kommunernas ansvar när det gäller hälso- och sjukvård, är sådan vård och behandling som utförs av distriktssköterska, sjuksköterska eller undersköterska samt rehabilitering och habilitering. Kommunen har även förskrivnings- och kostnadsansvar för inkontinenshjälpmedel, förbands- och sjukvårdsartiklar, kompressionsmaterial och bashjälpmedel. Bashjälpmedel är enkla hjälpmedel, till exempel rollatorer, duschpallar, madrasser, toalettförhöjningar, förhöjningsdynor och tyngdtäcken. Kommunerna ansvarar även för vissa hyrhjälpmedel. Landstinget ansvarar för läkarinsatserna.
> Bashabilitering - vardgivarguiden.se

LSS-hälsan i Stockholms stad

LSS-hälsan har hand om hälso- och sjukvård i gruppbostäder och dagliga verksamheter enligt LSS. De ansvarar även för rehabilitering, habilitering och förskrivning av vissa hjälpmedel på dessa enheter. Där arbetar bland annat sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).
> LSS-hälsan - stockholm.se 

Habilitering & Hälsa 

Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn och vuxna med en varaktig funktionsnedsättning som kan vara intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumdiagnos, rörelsenedsättning, dövblindhet och förvärvad hjärnskada. Habiliteringen ger också råd och stöd till närstående och personal i barnets eller den vuxnes närmiljö. Habiliteringsinsatser är avgiftsfria för patienter och anhöriga.

​Habiliteringens insatser ska förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra. Målet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett självständigt liv och för delaktighet i samhället.

Habiliteringen kan ge stöd för att utveckla motorisk förmåga och språkliga och kommunikativa färdigheter samt prova ut hjälpmedel. Du kan även få rådgivning om samhällets övriga stöd och service.

​Habilitering & Hälsa har drygt 40 mottagningar – habiliteringscenter och specialiserade mottagningar. Här arbetar arbetsterapeuter, logopeder, psykologer, fysioterapeuter/sjukgymnaster, socionomer och specialpedagoger.
> Habilitering & Hälsa mottagningar - hablitering.se ​
Om våra habiliteringscenter - hablitering.se
> Kompletterande verksamheter - hablitering.se

Ansökan

Vanligtvis skickar en läkare remiss till habiliteringen. Du kan också ansöka själv om du eller din anhöriga har en funktionsnedsättning som ingår i vårt uppdrag. Det behövs ett läkarintyg eller en utredning som beskriver funktionsnedsättningen.
> Så ansöker du om habilitering - hablitering.se

Hörselhabilitering för barn och ungdom 

Hörselhabilitering barn och ungdom hör till Hörsel- och Balanskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset och är placerad på Rosenlunds sjukhus, Södermalm.

Barn och ungdomar från 0 till 20 år med hörselnedsättning och tinnitus får komma till hörselhabiliteringen som ger information, råd och stöd i olika former till föräldrar, syskon och personer omkring familjen. Du behöver en remiss från Hörsel- och Balanskliniken Diagnostik Huddinge eller Solna för att komma dit.
> Hörselhabilitering Barn och Ungdom  - karolinska.se

KAS-teamet - Konsultteam för autismspektrum

​KAS är ett multiprofessionellt team specialiserat inom autismspektrumtillstånd med beteendeavvikelser. Syftet är att långsiktigt förbättra vården för patienterna. Teamet vänder sig till dig som arbetar med patientgruppen och du behåller ditt behandlingsansvar till patienten.

De hjälper dig med att:

 • få ett autismspektrumperspektiv i ditt arbete
 • utvecklas i form av konsultation, utbildning och/eller handledning
 • planera insatserna så att de blir anpassade till ditt arbetssätt och din arbetsplats.

Patienterna ska vara och ha: 

 • från 18 år, i vissa fall 16 år
 • folkbokförd i Stockholms län
 • diagnostiserat autismspektrumtillstånd
 • problemskapande beteende
 • inte diagnos intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
 • med eller utan psykiatrisk samsjuklighet.

> KAS-teamet - Konsultteam för autismspektrum - norrastockholmspsykiatri.se

Move & Walk

​Move & Walks verksamhet bygger på den ungerska konduktiva pedagogiken (KP), även kallad Petö-metoden. De behandlar medfödda och förvärvade neurologiska skador. Konduktiv pedagogik fungerar som ett komplement till ordinarie habilitering och rehabilitering.

Move & Walk har verksamhet i Göteborg, Stockholm och Malmö.
> movewalk.se  

Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm

Vuxenhabilitering 

​Vuxenhabilitering tar emot dig som är över 18 år och har en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning i form av rörelsehinder och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Du behöver ingen remiss utan kan höra av dig själv.

De som arbetar på vuxenhabiliteringen är läkare, arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, psykolog och sjukgymnast.
> Vuxenhabilitering - ds.se

Rehab Station Aktiv

Rehab Station Aktiv vänder sig till dig som har en medfödd eller tidigt förvärvad rörelsenedsättning eller en rörelsenedsättning på grund av en senare förvärvad hjärnskada orsakad av yttre trauma.
Intensivträningsperioder är fyra till åtta veckor med minst tre till sex träningstimmar per vecka. Du behöver ingen remiss till Rehab Station Aktiv. Efter träningsperioden har du möjlighet till ytterligare 20 gruppträningstillfällen.

Med hjälp av fysioterapeut, arbetsterapeut och rehabassistent får du träna individuellt och i grupp med fokus på kondition, styrka, balans, rörlighet, vardagsfunktioner, kroppskännedom och förflyttning. 
> Rehab Station Aktiv​ - rehabstation.se

Ryggmärgsbråcksteamet på Spinaliskliniken

​Spinaliskliniken kallar till regelbundna medicinska uppföljningar för dig som har ryggmärgsbråck i syfte att upptäcka, behandla och förebygga komplikationer relaterade till ryggmärgsbråck.

​Ryggmärgsbråcksteamet består av:

 • läkare (neurolog)
 • sjuksköterska med specialistkompetens inom trycksårsbehandling och inkontinens
 • sjukgymnast med specialistkompetens inom neurologisk rehabilitering, axel/skulderproblematik, sittanalys, smärta
 • arbetsterapeut med specialistkompetens i kognitiv bedömning samt med inriktning på bostad, arbeta och fritid
 • kurator med inriktning psykosocialt stöd samt stöd vid kontakt med myndigheter
 • knutet till teamet finns också urologer och uroterapeut med inriktning neurourologi, rehabinstruktör, hälsorådgivare, ortoped, neuropsykolog samt plastikkirurg.

> Ryggmärgssbråcksteamet - spinalis.se

Ung Autism

Ung Autism är en mötesplats för föräldrar, där de kan få råd och svar på sina frågor. Även kostnadsfri samspels- och kommunikationsträning för barn finns.
ungautism.se

VUB-teamet - Team för vuxna med utvecklingstörning och allvarliga beteendeavvikelser 

​VUB-teamet träffar personer över 16 år med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och svåra beteendeproblem. Teamet är ett komplement till ordinarie vårdutbud och ett samarbete mellan psykiatri och habilitering. Insatserna från VUB-teamet är avgiftsfria.
> VUB-teamet - norrastockholmspsykiatri.se

Ågrenska

​Ågrenska har flera verksamheter som familj- och vuxenvistelser, korttids, sommarläger, utbildningar och kurser för personer med sällsynta diagnoser samt andra funktionsnedsättningar. Även vistelser för närstående och yrkesverksamma finns. 

Ågrenska är också ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser.
> agrenska.se  

Ågrenskas filmer 

I filmerna berättar personer med sällsynta diagnoser och deras familjer om sina liv.
> Sällsyntaliv - agrenska.se 

Yrkesverksamma delar med sig av kunskap om sällsynta diagnoser.
> Sällsynt profession - agrenska.se