Vägledare

Vägledarna på Habiliteringens resurscenter har fördjupad kunskap om vård, omsorg och samhällets stöd till barn och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser och vuxna med flerfunktionsnedsättning.

Neuropsykiatriska diagnoser​

Du som har en neuropsykiatrisk diagnos eller är närstående kan vända dig till vägledare Åsa Strandberg, socionom. Vägledaren kan ge information och samtala om diagnoserna och om stöd inom till exempel skola, arbete, vård och omsorg.

Kontakt med vägledaren sker genom att boka en telefontid på e-tjänster på 1177 Vårdguiden.
> 1177

​När du loggat in, klicka på "Hitta och lägga till" efter Mottagningar.
Skriv "StoCKK och sen SÖK.
Välj StoCKK, Stockholm center för kommunikativt och kognitivt stöd.
Välj "Boka tid direkt".

Flerfunktionsnedsättning

Till Camilla Gustafsson kan du vända dig för att få information om samhällets vård- och stödinsatser för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning.
 
Med flerfunktionsnedsättning menas medelsvår till djupgående intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och grav rörelsenedsättning. Orsak och diagnos varierar mycket. Flerfunktionsnedsättning leder till stora begränsningar med kommunikation och förflyttningar och att man har behov av att personer i ens närhet hjälper till med vardagens alla sysslor.  

Vägledningen sker främst via telefon. Vid behov bokar vi ett möte.
Camilla Gustafsson
Vägledare
08-123 350 12

Frågetjänst

På Habiliteringens resurscenter finns även en frågetjänst som kan svara på generella frågor kring samhällets stöd för personer med funktionsnedsättning.
> Frågetjänst