Stöd och insatser vid förvärvad hjärnskada

Habiliteringen kan ge råd, stöd och behandling för att förbättra livssituationen och för att man ska klara vardagstillvaron så bra som möjligt.

Insatser för barn med förvärvad hjärnskada

Barn (2-17 år) med lindrig förvärvad hjärnskada som har medfört varaktiga kognitiva funktionsnedsättningar kan söka råd och stöd på Hjärnteamet barn.

> Hjärnteamet barn

Barn (2-17 år) med medelsvår till svår förvärvad hjärnskada med omfattande kognitiva, motoriska och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar kan söka råd och stöd på lokalt habiliteringscenter för barn.

Kompletterande stöd kan ges av:

> StoCKK 
> Center för sinnesstimulering Korallen (0-12 år)
> Center för sinnesstimulering Lagunen (från 13 år)
> Motorik- & träningscenter
> Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga

Insatser för ungdomar och vuxna med förvärvad hjärnskada

Personer (16-64 år) med medelsvår till svår förvärvad hjärnskada som har inträffat vid 13 års ålder eller senare om som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) personkrets 2 eller 3, kan söka råd och stöd på Hjärnskadecenter eller på lokalt habiliteringscenter för vuxna.

Personer (16- 64 år) med medelsvår till svår förvärvad hjärnskada som har inträffat före 13 års ålder och som omfattas av LSS personkrets 1 eller 3, kan söka råd och stöd på lokalt habiliteringscenter för vuxna.

Kompletterande stöd kan ges av:

> StoCKK 
> Center för sinnesstimulering Lagunen (från 13 år)
​> Motorik- & träningscenter
> Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga
> Psykoterapimottagningen Linden