Temanummer om problematisk skolfrånvaro

Det finns många skäl till varför elever väljer att inte gå till skolan. Men så många som tre av fyra elever med stor skolfrånvaro kan ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Funktion i fokus har tidigare tagit upp problematisk skolfrånvaro. I numret kan du bland annat läsa om hur man NPF-säkrar skolan och om Stenungsund, som har hittat en framgångsrik modell för att locka elever tillbaka till skolan. Modellen bygger på samverkan mellan skolan och individ- och familjeomsorgen.