Forskning med fokus på patientnytta

För femte året i rad presenterar FoUU-enheten inom Habilitering & Hälsa i Region Stockholm forskning som verksamheten bidrar till inom funktionshindersområdet.

– Det har funnits tider då det ansetts oetiskt att forska på funktionsnedsättningar. Våra forskningsprojekt värnar istället om rätten att bli beskriven i forskning. Vår forskning har hög kvalitet och röner internationellt intresse. Det finns en stark koppling till patientnytta i alla arbeten, säger Tatja Hirvikoski FoUU-chef vid Habilitering & Hälsa.

Bild på Tatja Hirvikoski Tatja Hirvikoski Foto: Anna Molander
Medarbetare vid Habilitering & Hälsa medverkar just nu i tio forskningsstudier och fyra psykoedukativa behandlingar som utvärderas vetenskapligt.

– Forskningen inom funktionshindersområdet är viktigt och vår kunskap efterfrågas i allt större utsträckning. Forskningen på autismområdet har också banat väg för studier av andra funktionsnedsättningar. Vi forskar nu på olika funktionsnedsättningar, olika livsområden och patientgrupper och från olika professionsområden, säger Tatja Hirvikoski

Aktuella forskningsprojekt inom Habilitering & Hälsa

 • Föräldrastödsprogrammet IPSA för personer med egen Adhd-diagnos och utmaning med stress. Therese Lindström, psykolog och doktorand vid KIND, Karolinska institutet
 • Fjärde delstudien om barn med Adhd. Metoden MeraKoll utvärderas. Birgitta Wennberg, arbetsterapeut och doktorand vid Linköpings universitet
 • Neuropsykologiska nedsättningar med koppling till livskvalitet och vardagsfunktioner hos unga vuxna med Adhd-symptom. Douglas Sjöwall, psykolog, PhD, och forskningssamordnare, Karolinska institutet.
 • Tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga med funktionsnedsättningar. Magnus Ivarsson, psykolog och doktorand vid Linköpings universitet
 • Jämlik fördelning av välfärdsteknik inom hälso- och sjukvården. Katarina Baudin, arbetsterapeut och doktorand vid Mälardalens högskola.
 • Föräldraimplementerad ordförrådsträning för små barn med cerebral pares och talsvårigheter. Anna Nyman, logoped och doktorand vid Karolinska institutet
 • Arbetets betydelse för psykosocial hälsa hos personer med Ushers syndrom typ 2 - dövblindhet. Mattias Ehn, psykolog och doktorand Linköpings universitet
 • Behov och insatser för mor- och farföräldrar till små barn med autism. Rano Zakirova Engstrand, specialpedagog och doktorand vid Stockholms universitet
 • Kompetensbaserad modell för att utveckla lärmiljön i förskola. Ulrika Långh, psykolog, PhD, Karolinska institutet och Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms Universitet

Registerstudie av suicidala beteenden hos individer med autism. Tatja Hirvikoski, psykolog, docent och specialist i neuropsykologi vid KIND, Karolinska institutet.

Psykoedukativ behandling som utvärderas i samarbete med KIND, Karolinska institutet: 

 • Scope – internetbaserad psykoedukativ behandling för unga med autism
 • Prisma – psykoedukativ behandling för vuxna med autism
 • Navigator ACT – gruppbehandling för att minska stress och främja psykisk hälsa för föräldrar till barn med autism​
 • MBSR – mindfulnessbaserad stressreducering för vuxna med autism