Informationsträff med kurator

Varmt välkommen på informationsträffar med Dövblindteamets kuratorer. Du måste vara inskriven på Dövblindteamet för att delta.

 • Fredag 30  augusti kl. 12.00–13.00 
  Allmän information om den merkostnadsersättning från Försäkringskassan som ska ersätta handikappersättningen.
  Anmälan senast söndag 25 augusti.
 • Fredag 4 oktober kl. 12.00–13.00 
  Allmän information om Bank-id.
  Anmälan senast söndag 29 september.
 • Fredag 8 november kl. 12.00–13.00
  Allmän information om stödinsatser från kommun.
  Anmälan senast söndag 3 november.
 • Fredag 22 november kl. 12.00–13.00 
  Allmän information om bidrag från Försäkringskassan.
  Anmälan senast söndag 17 november.

Anmälan och frågor:

Camilla Falkegård, kurator
Mobil/sms: 076-126 75 83
E-post:camilla.falkegard@sll.se

Kristin Hansson, kurator
Mobil/sms: 076-126 75 86
E-post: kristin.hansson@sll.se

Teleslinga finns. Vi bokar centraltolkar. Om ingen av de anmälda behöver centraltolk så avbokas tolkarna.