ACT-kurs

Dövblindteamet kommer under hösten att hålla en kurs i stresshantering.

Vid fem tillfällen kommer vi tillsammans att prata om hur man kan hantera stressfyllda situationer. Kusen bygger på den psykologiska metoden Acceptance och Commitment Therapy (ACT).

Gruppen kommer att hållas på onsdagar kl. 10-12 med start den 13 november.

Kursen leds av psykolog Malin Lindbäck och kurator Camilla Falkegård.

Vi kommer att prata om följande:

  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade?
  • Hur kan vi förhålla oss till stress i vardagslivet?
  • Vad kan vi acceptera och vad kan vi förändra?
  • Vad tycker jag är viktigt och hur vill jag leva mitt liv?

Anmälan och frågor:

Sista anmälningsdag 22 oktober

Malin Lindbäck, psykolog
Telefon: 08-123 351 87
Mobil/sms: 076-126 75 89
E-post: malin.lindback@sll.se