Hushållsgrupp

Praktiska övningar i köket för personer som är inskrivna vid Dövblindteamet

Lär dig grundläggande kompensatoriska tekniker att använda i köket. Du får råd och tips som förenklar matlagningen samt möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra deltagare. Vi äter lunch tillsammans.

Gruppen träffas måndagar kl. 09.30–13.00, cirka sex tillfällen.

Anmälan och frågor:

Guneli Johansson, synpedagog
Telefon: 08-123 351 86 
Mobil/sms: 076-126 75 88
E-post: guneli.johansson@sll.se

Catarina Temse Andersson, synpedagog 
Telefon: 08-123 351 89 
Mobil/sms: 076-126 75 90
E-post: catarina.temse-andersson@sll.se