Temakvällar hos Dövblindteamet

Dövblindteamet erbjuder varje termin ett antal temakvällar till alla som är inskrivna på Dövblindteamet samt anhöriga.

Tisdag 24 mars kl 17:00-19:00    "OBS! INSTÄLLD!!"

Lyssningshjälpmedel

Ulf Ohlsson från Hörselmottagningen Rosenlund informerar om olika lyssningshjälpmedel för personer med nedsatt hörsel.

Temakvällar på teckenspråk