Stavgång

Vill du förbättra din kondition och må bättre?

Under hösten 2019 erbjuder vi promenad med gåstavar för personer som är inskrivna vid Dövblindteamet.

Stavgång är en motionsform som kan anpassas efter dina förutsättningar. Syftet med gruppen är att du ska förbättra din kondition.

Gruppen träffas onsdagar kl. 9.30–11.00 med start den 7 september.

Anmälan och frågor:

Catarina Temse Andersson, synpedagog
Telefon: 08-123 351 89,
Mobil/sms: 076-126 75 90
E-post: catarina.temse-andersson@sll.se