Dövblindteamet

Dövblindteamet ger råd och stöd kring dövblindhet.

Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet boende i Region Stockholm. Dövblindteamet kan även ge råd och stöd till din familj, dina vänner eller andra närstående.

Dövblindteamet finns på Sabbatsbergs sjukhus, Dalagatan 9, plan 2.

Besök på Dövblindteamet är kostnadsfritt. Om du uteblir från ett bokat besök eller ger återbud mindre än 24 timmar före kostar det 100 kronor.

08-123 351 80

Telefontid: måndag-fredag
kl 09.00-12.00 och 13.00-16.00

Våra öppettider: måndag-fredag
kl 08.00-16:30

Dalagatan 9
113 61 Stockholm
plan 2
Vägbeskrivning
Dalagatan 9, 113 61 Stockholm
Gå till kontakta oss

Dövblindteamet på teckenspråk

Avhandling om Ushers syndrom

Hur är sambandet mellan hälsa och arbete för personer med Ushers syndrom? Vilka livsstrategier använder de som förvärvsarbetar? Vad är framgångsrikt? Var ligger svårigheterna?

Den 28 februari disputerade Mattias Ehn, psykolog vid Dövblindteamet i Stockholm, på sin doktorsavhandling, ”Life Strategies, Work an Health in People with Usher Syndrome”.

Att vara något annan än sin dövblindhet, någon som är behövd och duktig och i sin yrkesroll, är otroligt viktigt. Så viktigt att man håller fast vid sitt jobb trots att utmattningen hela tiden ligger på lur. 

– Den sociala tillhörigheten betyder så mycket. Utmaningen är  att hitta någon sorts balans. Det är  en process som pågår hela tiden, säger Mattias Ehn, vars doktorsavhandling handlar om livsstrategier, arbete och hälsa hos personer med Ushers syndrom.

”Life Strategies, Workd and Health in People with Usher Syndrome” består av fyra vetenskapliga artiklar och en ramberättelse som binder ihop det hela.

Den fjärde, som ännu inte är publicerad i en forskningstidskrift, bygger på kvalitativa intervjuer med sju yrkesverksamma personer. Intervjuerna kastar ett nytt ljus över vissa av de tidigare publicerade uppgifterna.

Artikel: Punktskriftsutbildning hos dövblindteamet

Varma händer och motivation underlättar om man ska lära sig läsa och skriva punktskrift. NKCBD har gjort ett reportage hos dövblindteamet i Stockholm där man erbjuder Punktskriftsutbildning en eftermiddag i veckan året om. Många med dövblindhet behöver lära sig punktskrift eftersom deras syn försämras över tid. Och det är bra att börja när man fortfarande har syn.

”Rekommendationen är att börja medan synen fortfarande är någorlunda. Ändå drar sig många, både för att gå på kurs och för att öva hemma. Punktskriften blir en obehagligt konkret påminnelse om en funktionsnedsättning som inte går över med tiden utan tvärtom försämras”, skriver NKCBD i artikeln

För att lära sig punktskrift kan man öva med en punktskriftskloss, taktila spel och på att skriva på Perkinsmaskinen. På Dövblindenheten har man också utvecklat en förenklad nybörjarbok i fyra delar som ges ut av Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs hela artikeln här: nkcdb.se/punktskriftskuren-blandar-nytta-med-noje/

Temakvällar

Tisdag 24 mars kl 17:00-19:00 (obs, ny tid)
Lyssningshjälpmedel

Ulf Ohlsson från Hörselmottagningen Rosenlund informerar om olika lyssningshjälpmedel för personer med nedsatt hörsel.

Kurs i Punktskrift

Behöver du lära dig punktskrift erbjuder vi en grupp på torsdagar.

För mer information klicka här

Angående aktiveringskurserna

När du har gått en aktiveringskurs, kontakta Dövblindteamet för att tillsammans med oss planera för uppföljning av det du lärt dig under din kurs.                                              

                                          

Informationsmaterial

Broschyr om Dövblindteamet

Praktiska råd i umgänget med personer med
kombinerad syn- och hörselnedsättning dövblindhet