Grupper för anhöriga

Varje termin arrangerar vi kurser, grupper och föreläsningar för dig som själv har en funktionsnedsättning eller är anhörig och som har kontakt med oss, Aktiviteterna syftar till att ge kunskap om funktionsnedsättningens innebörd och konsekvenser samt aktuella metoder för behandling. Det kan också handla om vardagsproblem, sömn, inkontinens, fritids- och social träning samt syskongrupp och föräldrastödsprogram.

AKK - tiv Föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd

Målgruppen är föräldrar till barn i förskoleåldern (0-6 år) med svårigheter att förstå tal och/eller att göra sig förstådda.

Syftet är att få:

  • ökad kunskap om hur du som förälder bäst stöttar ditt barns utveckling av kommunikation och språk.
  • konkreta tips på hur ni kan arbeta med språk och kommunikation på ett sätt som passar i er familjs vardag.
  • lära er om och hitta AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikationssätt - som passar ert barn och er familj.
  • pröva använda kommunikationsstöd i hemmet.
  • träffa andra föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter för att utbyta erfarenheter, lära av och inspirera varandra.

Tid: höst- och vårtermin

Plats: Habiliteringscenter Brommaplan

Kontaktpersoner: logopederna
> Vi som arbetar här på Brommaplan barn

Syskongrupp med parallell föräldragrupp

Målgruppen är syskon i åldrarna 6-12 år.
​Beroende på vilka som anmäler intresse försöker vi matcha gruppen och återkommer om vi behöver justera efter ålder, alternativt göra fler grupper.

Genom gruppen får du som syskon möjlighet att träffa andra syskon för att leka, måla och prata om det som kan vara annorlunda och ibland svårt när man har ett syskon med funktionsnedsättning.

Parallellt med barngruppen träffas föräldrarna tillsammans med samtalsledare.

Plats: Habiliteringcenter Brommaplan 

K​ontaktpersoner: kuratorerna och psykologerna.
> Vi som arbetar här på Brommaplan barn

TAKK - Tecken som Alternativ o Kompletterande Kommunikation

För föräldrar, syskon och andra närstående. I mån av plats har även förskole- och skolpersonal möjlighet att delta. Gruppen är gratis för närstående, personal betalar en avgift.

Genom kursen i TAKK får ni möjlighet att lära er ungefär 450 ord/tecken.

Tid: Vårterminen 2020

Med start måndagen den 2 mars klockan 14-16, 5 tillfällen

Plats: Habiliteringscenter Brommaplan

​Kontaktpersoner: logopederna
> Vi som arbetar här på Brommaplan barn