Stöd och insatser hos Brommaplan barn

Det stöd ni får hos oss kallas insatser. Insatserna kan till exempel bestå av behandling, träning, rådgivning eller utprovning av hjälpmedel. Insatserna kan ges individuellt eller i grupp. Föräldrar, syskon och andra anhöriga kan också få råd och stöd kring barnets eller ungdomens funktionsnedsättning.

Målet med insatserna är att de ska förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra. Barnet eller ungdomen ska få så bra förutsättningar som möjligt för att bli självständigt och delaktigt.

Insatserna utgår alltid från barnets eller ungdomens och familjens behov. Tillsammans kommer vi överens om vilka mål vi ska ha för insatserna och hur de ska genomföras. Ambitionen är att både barnet eller ungdomen och vårdnadshavarna ska vara delaktiga i planeringen.

Individuellt och i grupp

Individuella insatser kan ges till barnet eller ungdomen, och till föräldrarna. Det kan till exempel handla om att utveckla barnets eller ungdomens kommunikation, hitta rätt begåvningsstöd, träna styrka och balans eller prova ut hjälpmedel. Vi ger också konsultation till personal i barnets eller ungdomens närmiljö.

Barnet eller ungdomen kan också delta i grupp tillsammans med andra barn eller ungdomar. Det kan bli både roligare och mer lärorikt att göra saker tillsammans. Till exempel kan barnen eller ungdomarna träna motorik eller socialt samspel genom lek. När det finns behov, anordnar vi även grupper för föräldrar och syskon.

> Våra insatser (länk till annan del av webbplatsen)

Vårdplan

I en vårdplan skriver vi vad vi har kommit överens om. Vårdplanen kan sträcka sig över en kortare tid och upp till ett år. Resultatet utvärderas när insatserna i vårdplanen har genomförts.

> Vårdplan (länk till annan del av webbplatsen)

Kompletterande verksamheter

Habilitering & Hälsa har ett flertal verksamheter som kan vara komplement till de insatser som ges vid habiliteringscenter. En del av dem är öppna och andra kräver remiss.

> Kompletterande verksamheter (länk till annan del av webbplatsen)