Vi som arbetar här på Brommaplan barn

Enhetschefen

Enhetschefen har övergripande ansvar för verksamheten.

Elin Ekdahl
08-123 354 30

Administratören

Sköter administrationen på kontoret, ger telefonservice och tar emot besök.
 

Sara Malmqvist Vall
08-123 354 14

Arbetsterapeuten

Arbetsterapeuten ger praktiska råd och träning kring aktiviteter i det dagliga livet. Provar ut och följer upp tekniska hjälpmedel. Medverkar vid bostadsanpassning. Utreder och tränar handfunktion och tillverkar handortoser.

Therése Atterhem​
08-123 354 32

Kerstin Doxner
08-123 354 31

Anna Lind
08-123 354 19

Elisabeth Todaro
08-123 354 39

Åsa Westling
08-123 354 36
 

Kuratorn

Kuratorn informerar om samhällets stöd och rättigheter. Ger råd och stöd i sociala och personliga frågor. Erbjuder kris- och samtalsstöd. Samverkar med andra myndigheter i planeringen för barnet och familjen.

Malin Fält 
08-123 354 05

Sofia Lindholm
08-123 354 33

Viktoria Stålfjäll
08-123 354 11

Helene Symreng
08-123 354 12
 

Logopeden

Logopeden utreder barnets kommunikation och språkliga förmåga. Behandlar vid behov samt provar alternativa kommunikationssätt. Utreder och behandlar även munmotorik och förmåga att äta och dricka.

Karin Hintze
08-123 354 26

Anna Molin
08-123 354 35

Emma Söderbäck 
08-123 354 34
 

Psykologen 

Psykologen utreder och bedömer barnets intellektuella och känslomässiga utveckling och mognad.
Stöder föräldrarna genom samtal och krisbearbetning och även barnet och dess syskon vid behov.

Natalie Boukari
08-123 354 27

Rebecca Remnélius
08-123 354 01

Mona Sandhu
08-123 354 07

Assrar Sinai
08-123 354 13

Maria Östling
08-123 354 22

Sjukgymnast/fysioterapeut

Sjukgymnasten observerar, analyserar och tränar barnets motorik. Träningen kan ske individuellt eller i grupp. Ger även konsultation till barnets nätverk. Vid behov deltar sjukgymnasten vid utprovning av olika ortopediska och tekniska hjälpmedel. Medverkar även vid besök på Astrid Lindgrens Barnsjukhus när det är aktuellt.

Anna-Karin Kullgren
08-123 354 17

Josefin Löwing​
08-123 354 20

Jessica Roos Skattman
08-123 352 88

Karin Shaw
08-123 354 16

Åsa Törnell
08-123 354 21
 

Specialpedagogen

Specialpedagogen kartlägger barnets och omgivningens förutsättningar. Ger vid behov insatser kring utveckling och lärande samt ger information om lekens och samspelets betydelse. Ger råd och stöd till föräldrar samt konsultation till förskole- och skolpersonal.


Sandra Kelloniemi (föräldraledig)

Kerstin Nyman
08-123 354 29