Kontakt och ansökan Brommaplan barn

Här hittar du kontaktuppgifter till habiliteringscentret och till oss som arbetar här. Här finns också information om ansökan och hur du gör för att lämna synpunkter eller klagomål.

Du kan ringa eller skicka e-post till oss. Gäller det patientärenden gå via 1177 övriga frågor skickas till vår funktionsbrevlåda. Tänk på att e-post är en offentlig handling. Skriv därför inte personnummer eller andra personliga uppgifter.

Telefon 08-123 354 10
Telefontid Måndag - fredag 8.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
E-post hcbrommaplan.slso@sll.se
Besöksadress Klädesvägen 12, plan 2
Besökstider Måndag - fredag 8.00-16.30.
Lunchstängt 12.00-13.00
Postadress Box 20031
161 02 Bromma
Fax 08-123 496 08

Ansökan

Vanligtvis skickar en läkare remiss till oss. Ni kan också ansöka om insatser själva om barnet eller ungdomen har genomgått en utredning eller om ni har ett läkarintyg som beskriver funktionsnedsättningen.

Ansökan till oss på 1177 Vårdguiden:
> Habiliteringscenter Brommaplan barn på 1177

Eller skicka nedanstående blankett och en kopia på utredningen/ läkarintyget till oss (postadress ovan). 

PDF iconAnsökan om insatser för barn och ungdomar

Om du inte kan ansöka via 1177 eller fylla i blanketten, kan du kontakta oss via telefon. Då lämnar du in utredningen eller läkarintyget i efterhand.

Det kostar inget att få insatser från oss.

Vem kan komma till oss?

Vi vänder oss till boende i stadsdelarna Norrmalm, Kungsholmen och i Bromma, Hässelby-Vällingby och Ekerö kommun. Vi har bra kunskap om dessa kommuner/stadsdelar och samverkar med till exempel skola och kommun. Om du vill komma till oss trots att du bor i en annan del av Stockholms län har du möjlighet att göra det, men vi rekommenderar dig att välja det center som tillhör din kommun eller stadsdel.

> Om våra habiliteringscenter (länk till annan del av webbplatsen)

Vi ger insatser till barn 0–17 år med en varaktig funktionsnedsättning, till exempel intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning, autism. Vi ger också råd och stöd till anhöriga och nätverk. Du som är förälder till ett barn med svår epilepsi eller grav språkstörning kan också få råd och stöd hos oss.

> Stöd och insatser vid förvärvad hjärnskada (länk till annan del av webbplatsen)
> Mottagande av barn med diagnos inom autismspektrumet (länk till annan del av webbplatsen)

Patientupplevelseenkät

Habilitering & Hälsa använder en enkel enkät för att ta reda på hur du som patient upplever den habilitering du fått.
> Delta i vår patientenkät 

Synpunkter och klagomål

Som patient ska du få en god vård och ett gott bemötande. Om du har varit med om något du inte är nöjd med, vill vi gärna veta det. Vi vill också veta om du har förslag på förbättringar.

Så här kan du lämna synpunkter eller klagomål:

  • Prata med den personal du har kontakt med eller enhetschefen Elin Ekdahl, 08-123 354 30, elin.ekdahl@sll.se
  • Använd blanketten som finns i broschyren ”Synpunkter och klagomål". Broschyren hittar du i vårt väntrum. Du kan lämna den direkt till oss eller posta den. Du kan även ladda ner broschyren här.
  • Vill du inte vända dig direkt till oss kan du kontakta patientvägledaren eller patientnämnden i Region Stockholm.

Du ska få svar så snart som möjligt

Vi är skyldiga att ta emot dina synpunkter och klagomål och du ska få en bekräftelse på att informationen har kommit till oss.

Du behöver inte lämna ditt namn. Men om du vill ha ett svar behöver vi få ditt namn och adress eller telefonnummer. Inom fyra veckor ska du få ett svar med en förklaring till händelsen.

Mer information:
> Synpunkter och klagomål 
> Om man inte är nöjd med vården -1177.se