Skola och inkludering

Texterna under denna rubrik beskriver vad forskningen har kommit fram till när det gäller hur skolan kan arbeta med inkludering av elever med en diagnos inom autismspektrumet.

Vilket slags arbete behöver skolan göra för att elever med autism ska vara inkluderade i skolan? Vilka speciella svårigheter har dessa elever?

De olika texterna tar upp vad som krävs för att skolans arbete med inkludering ska fungera. I texterna används ibland begreppet AST (autismspektrumtillstånd), i det begreppet ingår diagnoserna Aspergers syndrom, autism och andra diagnoser inom autismspektrumet.

Innehållet här utgår ifrån kunskapsöversikten ”En inkluderande skola” skriven av Inger Nilsson, från institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Den är skriven 2014 och bygger på fackgranskad forskning publicerad i vetenskapliga tidskrifter.

Texterna här redogör inte för allt innehåll i ”En inkluderande skola”. Hela Inger Nilssons kunskapsöversikt finns som pdf här nedan.