Efter födseln

Den postnatala fasen innebär att något inträffar efter födseln. Det kan handla om att en svår infektion ger upphov till autism.

Virusinfektioner

Svåra infektioner som drabbar hjärnan kan ge autism efter födseln. Ett exempel är hjärninflammation av herpes simplex-virus. En sådan virusinfektion kan också ge autism i vuxen ålder. Viruset infekterar särskilt hjärnans temporallober (tinninglober). 

Vaccination har inte visats ha samband med autism

Vid 18 månaders ålder vaccineras barn mot mässling, påssjuka och röda hund. Det är den så kallade MPR-vaccinationen (MMR på engelska). Det har diskuterats om vaccinationen kan vara en möjlig orsak till att barn får autism. En stor studie från Danmark, som omfattade alla barn födda 1991–1998 och publicerades år 2002, visade dock att lika många ovaccinerade som vaccinerade barn fick autism. Denna studie liksom senare studier har alltså gett ett starkt stöd för att det inte finns något samband mellan MPR-vaccination och autism.